DV za duhovnike, redovnike in redovnice


Po ustanovitvi Doma duhovnosti 1925 so bili druga najmočnejša skupina udeležencev duhovnih vaj prav duhovniki.  Tudi dandanes se od njih (nas) mnogo pričakuje, saj živimo v zahtevnih časih. Zaupamo, da lahko tudi v našem Domu duhovnosti duhovniki in redovniki skupaj rastemo v zavedanju dragocenosti svoje poklicanosti, življenja in poslanstva znotraj Cerkve za svet, ki nas potrebuje.

Duhovne vaje so zelo učinkovito in pripravno sredstvo nenehnega duhovnikovega oblikovanja. Ta oblika prenove je nasprotni tok tisti usmerjenosti, ki bi duhovniku kar hitro izpraznila ves njegov notranji svet. Duhovniku pomagajo znova najti Boga in samega sebe ter mu dajejo čas, da se poglobi v meditacijo in molitev (prim. Direktorij za službo in življenje duhovnikov 85).

TERMINI V LETU 2016:

1. DUHOVNE VAJE ZA DUHOVNIKE: “GOSPOD, H KOMU NAJ GREMO” (PRIJAVA)

Duhovnik ne more živeti brez Jezusa Kristusa. Nujno ga potrebuje, da lahko uresniči v sebi Očetov načrt, ki je, da se upodobi po Kristusu in postane sin v Sinu.

Datum: 3. do 9. julija 2016

Voditelj: p. Jože Roblek, DJ

2. MEDREDOVNIŠKE DUHOVNE VAJE V TIŠINI: “NAKLONJENOST, PRIZADETOST, LJUBEZEN …” (PRIJAVA)

V redovnem življenju imamo vrednote, ideale, kreposti, a bolj od vsega tega nas nagovarja in nam povzroča težave tisto, kar doživljamo v svojih čustvih, željah, nagnjenjih, notranjih vzgibih.

Datum: 7. do 15. avgusta 2016

Voditelj: p. Janez Poljanšek DJ

ODMEVI O PRETEKLIH IZKUŠNJAH:

30. junij – 8. julij 2011: 8-dnevne osebno vodene DV za redovnike, duhovnike in vse
30. junij – 8. julij 2012: DV za jezuite
8.-14. julij 2012: »Vodimo k osebni veri«, DV za duhovnike in redovnike: izkušnja mariborskega nadškofa, msgr. dr. Marjana Turnška
15.-23. julij 2012: 8-dnevne DV za redovnice in redovnike
28.-31. oktober 2012: »Ali me imaš rad?«, DV za duhovnike
10.-15. marec 2013: Duhovne vaje za duhovnike »Rastem v veri ob apostolu Petru«