Postne duhovne vaje v vsakdanjem življenju so združile 120 udeležencev

»Kaj se je zgodilo na poti« (Lk 24,35)

Sedem tednov v postnem času 2019 smo po različnih krajih zopet organizirali skupine duhovnih vaj v vsakdanjem življenju in tako omogočili poglobljeno pripravo na veliko noč. Udeleženci so na tedenskih srečanjih prejemali gradivo za vsakdanjo molitev ob Svetem pismu, naslednji teden pa svojo izkušnjo podelili v majhnih skupinah. Odlomki nedeljskih evangelijev so nas osebno povezali z Jezusovo potjo proti Jeruzalemu, kraju trpljenja in vstajenja. Vsak posameznik pa je duhovne vaje doživel drugače – vabljeni k branju spodnje refleksije. Organizatorji v Ignacijevem domu duhovnosti v Ljubljani smo hvaležni ekipi molitvenih spremljevalcev ter župnijam in samostanom, ki so gostili skupine, seveda pa po vseh nas Bogu, ki nas je vodil v molitvi. Jeseni 2019 bomo ponovno organizirali adventno-božične duhovne vaje, ki bodo zastavljene nekoliko lažje, prilagojene začetnikom.

Skupine so se srečevale na Gorenjskem v župniji Radovljica;  v Ljubljani pri Sv. Jožefu,  v župnijah Ljubljana-Polje in Dravlje; na Primorskem na Mirenskem gradu in v Ankaranu, na Štajerskem v Laporju, v Minoritskem samostanu Olimje ter v župniji sv. Danijela v Celju; v župniji Sele na Koroškem; na Dolenjskem v župnijah Grosuplje in Ivančna Gorica. Pogosto so se pridružili posamezniki iz sosednjih župnij, v Olimju npr. iz Šmartnega ob Dreti in Bočne, nekateri izkušeni pa so gradivo prejemali po el. pošti. Molitvi so se pridružile tudi uršulinke pri Sv. Trojici v Ljubljani in šolske sestre v Pliberku.

Poleg p. Roka Bečana DJ, ki je pripravljal gradivo, so skupine vodili molitveni spremljevalci Andrej Saje, p. Jože Roblek DJ, Renata Strmole, Nežica Konjedic, Sonja Pungertnik, Bojana Novljan, Danica Fornazarič, Marika Mikolič, Barbara Fritz Marzi, Nelka Vertot in s. Polona Švigelj OSU.

Vabljeni k branju refleksije, kjer so prispevki udeležencev zbrani po 4 vprašanjih:

 1. Najbolj sem zadovoljen (hvaležen) za …
 2. Pomembno spoznanje ali Božja beseda, ki mi je najbolj ostala:
 3. Spremenil, potreboval bi … (razočaran sem nad …)
 4. Sporočilo voditeljem

Na koncu sledi še nekaj zaokroženih zapisov.

 1. Najbolj sem zadovoljen (hvaležen) za …
 • Srečanja podelitev v skupini, pričevanje p. Jožeta z vsem, kar je.
 • Umirjenost, spoznanje, da moram sprejemati v ljubezni in z ljubeznijo, odpustiti sebi in se odpreti drugim.
 • Pristna pričevanja vseh udeležencev in patrove zgoščene in hkrati enostavne povzetke. Umirjenost.
 • Možnost v našem okolju, bližini. … da pridete k nam, težko bi šli vsi v Ljubljano; da delite z nami vse duhovno bogastvo.
 • Da sem se prijavila in prilagodila svojim zmožnostim.
 • Bivanje v Gospodu in Božji besedi in pesem Verujem Gospod.
 • Duhovnega spremljevalca; priprava vseh gradiv. Za skrbno pripravljene tekste in njih razlago-osvetlitev.
 • … za dar doživetja močnega … časa v molitvi in ob eksegezi, ki mi je bila dana kot dobra, sočna jed za mojo dušo, predana kot dar Duha po voditeljih p. Roku in p. Jožetu.
 • … podrtje vseh ovir, ki nam potem omogoči DVŽ.
 • … podajanje gradiva in Sv. pisma, ki je vsem razumljivo. Hvala Mariki!
 • Spoznanje: Bog nam podarja Nebeško kraljestvo na zemlji tukaj in zdaj, samo kamen (nemoči, strahu, krivde, obsodbe, nevere …) iz mojega srca moram odvaliti. Potem lahko vstopi v moje srce Gospod in čudeži se dogajajo!
 • … veliko skupino, navdušenje in vztrajanje; podelitve – zaupanje in odprtost v malih skupinah; obe sveti maši (na začetku in koncu DVŽ – g. Andrej Saje); pesmi na srečanjih.
 • … poglobitev vere, ki sem jo pridobila s temi DV.
 • .. da sem spoznala sebe, da si ne zatiskam oči pred svojimi šibkostmi, Bog me sprejema. Moje srce in duša sta mirni.
 • Hvaležna sem Bogu, voditeljici, pa tudi še vsem, ki so omogočili te PDVŽ. »Sejalcu Božje besede« sem hvaležna za milost, da sem se poglabljala v Gospodovo življenje – trpljenje – vstajenje. Naj to sem raste v meni in obrodi sad na poti mojega življenja v bivanju s sočlovekom.
 • Da sem opravila spoved, bila vse tri večere pri obredih velikega tedna in blagoslova jedi ter velikonočno vstajenjski maši in procesiji.
 • … za skupino, skupno pot, za milosti, ki sem jih prejel.
 • … možnost sodelovanja z vsemi vami. Hvaležna Bogu, da me je ustvaril in poslal na ta križev pot življenja. Hvaležna staršem, ki se jih rada spominjam v molitvi.
 • … vsa spoznanja o sebi … Vse, kar je vodilo v globino duše in posledično v odpuščanje – sebi in drugim …
 • … katehistinjo, ki je bila pripravljena voditi DV; odločitev in pogum, da sem sodelovala na DV; moža, ker je bil pripravljen prevzeti otroke; milosti, ki sem jih v tem času bila deležna.
 • … da nisem bila sama na poti. Za trenutke tišine, iskanja, razločevanja. Potreben je vzpon na goro, v Božjo bližino – tudi preko križa. Za doživeti mir v sebi in objem-dotik Božje usmiljene Ljubezni.
 • … ponovno zbližanje z Božjo besedo. Srečanja z Gospodom.
 • … čas, v katerem sem lahko več razmišljala o odlomkih iz Sv. pisma, evangelijih in o sebi in moji molitvi.
 • … priložnost za poglobitev vere in razumevanja Božje besede.
 • Za tedenska srečanja v skupini, ki so mi pomagala, da sem vztrajala do konca. Vsaka član skupine je podal kakšno izkušnjo, misel, v kateri sem se našla tudi jaz. Hvaležna sem za vso postno »pot«, z vsemi vzponi in padci.
 • Za tedenske prošnje, zlasti 4. teden.
 • Za moje prve DV v širšem smislu.
 • Za Jezusa, ki mi daje duh. hrano.
 • Čas, ki sem ga namenila sebi in globinam BB.
 • Za možnost, da v skupini s pomočjo voditelja vse to vtkemo v svoje vsakdanje življenje.
 • Hvala za možnost »dopisnih« PDVŽ.
 • Hvala, da je vsem omogočeno vstopiti v PDVŽ, da ni selekcije – npr. samo za ŽPS, pevce, bralce …
 • Da nisem bila sama na poti.
 • Da smo se tedensko srečevali in opogumljali.
 • Čas milosti v tem postnem času. Da sem bila duhovno vodena po PDVŽ. Da sem globje spoznavala Božjo besedo, srečanje, pogovor z Očetom.
 • Za vse izredno skrbno pripravljene liste, popisane z globoko usmerjenimi navodili za našo duhovno pašo vseh osem tednov. Za priloge, pesmi in slike.
 • Roku za prihajanje; nam 5 za vztrajanje.
 • … način osvajanja BB: ogledovanje oseb, prostora, prisotnost 5-ro čutov, vživljanje v položaj oseb, identificiranje z osebami (Jezusom, Marijo, Očetom, najdenim sinom, starejšim sinom, Marijo Magdaleno …).

 

 1. Pomembno spoznanje ali Božja beseda, ki mi je najbolj ostala:
 • Gospod deluje kjerkoli in kadarkoli.
 • Prošnja 6. tedna: Jezus, naš Odrešenik, uči me ponižnosti pred Očetovo voljo, velikodušnosti v svojem (po)trpljenju in veselja ob tvojem vstajenju.
 • Jezus v templju, pismouki in prešuštnica (Jn 8,1-11): jezus je umirjen, ne obsoja, v tišini premisli, preden izreče karkoli …
 • Jezus, spomni se me!
 • Hvaležnost bivanja.
 • Eksamen, ki spodbuja večje zavedanje telesa, čutenje, odklop razuma; pesmi; članki, ki so jih prispevali člani skupine.
 • »Jaz sem tvoj Bog, ki sem zaradi tebe postal tvoj sin, ki zaradi tebe in tvojih potomcev zdaj govorim in z oblastjo ukazujem vsem, ki so vklenjeni: ‘ Pojdite ven!’ In vsem, ki so v temi: ‘Razsvetlite se!’ In vsem, ki spijo: ‘Vstanite!’ (iz starodavne homilije)
 • Ne boj se, On je tu. Mir vam bodi!
 • Boljše dojemanje nevere prvih prič vstajenja.
 • Če se le malo obrneš k Bogu, vidiš, kako zelo je on obrnjen k tebi; deluje, če dovoliš.
 • »Te ni nihče obsodil? Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne greši več!«
 • Beseda o Božjem usmiljenju, ki nima meja. Zato sem postala bolj pogumna v trpljenju.
 • Marija mi pravi: »Hodi z menoj za mojim Sinom.«
 • Ko gre Božja ljubezen do konca, premaga vse ovire in prepreke. Da me Boge vedno Ljubi in kliče po imenu.
 • Gospod je moja moč, moja pesem, moj Bog, moj bojevnik. Dela zame, močno dela in se trudi, mu je mar zame. Kaj pomenijo zame besede NE BOJ SE? kako lahko pomagam Kristusu, da nadaljuje svoj čudež vstajenja v življenju ljudi okoli mene?
 • Da lahko ob svetopisemskih zgodbah premišljujem v svojem življenju. »Naj človek ne živi samo od kruha« Saj nismo le telo, v nas je tudi duša.
 • Poglobitev v križev pot.
 • Poti dveh sinov in očeta (Lk 15).
 • Dotaknil se me je 1. odlomek iz gradiva 5. tedna PDVŽ (Jezus v templju, pismouki in prešuštnica). Tudi danes želi marsikdo komu »nastaviti zanko«, da bi se ujel. Jezus prepozna misli – namen pismoukov – in ve, kdo je ženo »naredil« za prešuštnico. Stori to, česar pismouki niso pričakovali; dal nam je vsem zgled. »Ne bojta se!« (zame: Ne boj se!) – te besede sem vzela za svoje.
 • In Gospod se je ozrl na Petra in ga pogledal.
 • Božja beseda o dveh bratih in očetu. Aleluja, Jezus je vstal!
 • Jezus je naš učitelj, ko nosi svoj križ (Iz 53,7) – kot učitelj veselja, žalosti, askeze – uči nas izpolnjevati Božjo besedo (Jer 11,19; Apd 8,32).
 • Jezusovo spremenjenje na gori; grešnica.
 • Spoznanje, da je Božja beseda rešitev in pomiritev v življenju.
 • Globlje spoznanje o bogstvu Božje besede. Tisti, ki je v stiku z Bogom, je za zmeraj zaznamovan z življenjem. Oče, ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi.
 • Če sem torej jaz, Gospod in Učitelj, vam umil noge, ste tudi vi dolžni drug drugemu umivati noge.
 • Več spoznanj o odnosu do bližnjih – o odpuščanju: BB o prešuštnici, izgubljenem sinu, dobrem razbojniku na križu.
 • Jn 13,1-15: izkazal jim je ljubezen do konca.
 • Kako je eden od razbojnikov v najtemnejši uri svojega življenja srečal Božjo milost.
 • Ob koncu DV mi najbolj odmeva »Ne boj se!« So me pa vsak teden nagovarjali znani in manj znani odlomki, v njih sem vedno odkrila kaj »novega«, drug pogled …
 • Pojdi in ne greši več / Jn 8,1-11
 • Ponižal se je, zato ga je Bog povišal. / Flp2,6-11
 • Izkazal jim je ljubezen do konca / Jn 13
 • Gospod je moja moč in pesem / 2Mz 15,2
 • Kdor je brez greha / Jn 8,1-11
 • Blagoslovljen Kralj.
 • Odvezati oslička.
 • Imejte radi življ., da bo tudi ono imelo rado vas
 • Nova Zapoved – LJUBEZEN.
 • To res začutiti in skušati živeti in vztrajati, po padcu vstati.
 • Da bi se moje življ. ujelo v korak Jezusove poti.
 • Izgubljeni sin / moja vloga kot očeta.
 • Vloga zemeljskega očeta in vloga Boga.
 • Ne boj se!
 • V drugačni luči sem spoznala poti dveh sinov in Očeta (Lk 15,1-3.11-32); to me je zelo prevzelo.
 • Oče, vsemogočno Bog, naj skupaj s tvojim Sinom občutim grob in naj z njim tudi vstanem in zakorakam v novo življenje (Prošnja 7. teden). »Vse je od Boga, ki nas je po Kristusu spravil s seboj, nam pa naložil službo sprave.« 2 Kor 5,18
 • Največjo pesmico o Božji ljubezni – o Jezusovem trpljenju in zmagi nad smrtjo – sem si želela globje vtisniti v spomin in srce.
 • Pridemo do konca poti –> prehod-pasha –> umivanje nog, darovanje ,odrešenje -> novo življenje, nova pot.
 • … o najdenem sinu, starejšem sinu in očetu. Tu sem spoznala očetovski in materinski odnos Boga Očeta, bratski odnos: razmišljanje in ravnanje dveh bratov, ko odrasteta.

 

 1. Spremenil, potreboval bi … (razočaran sem nad …)
 • Več časa za molitev.
 • Včasih mi je gradivo ‘molčalo’ in sem morala najti svojo pot po navdihu Sv. Duha.
 • Ne vem, če bi kaj spremenil. Gradivo me včasih ni nagovorilo in sem malo taval, a tako bo verjetno vedno.
 • Skupina je bila zame prevelika.
 • Komaj čakam na naslednjo rezino te odlične nadaljevanke!
 • … tem, da ne morem biti jaz gospodar časa.
 • Ne bi spreminjal(-a); le sebe.
 • .. svojo nedisciplino pri izvajanju – kako to preseči.
 • Zame je bilo veliko materiala, a sem se ustavila pri enem odlomku (rutina).
 • Dobrodošlo bi bilo, če bi se še naprej srečevali na DV.
 • Več časa za skupinsko delo, 45 min se mi zdi premalo.
 • Potrebovala bi več takšnih srečanj, saj vera je pomoč človeku na poti k Bogu, daje smisel.
 • Morda je bilo kakšno gradivo prenatrpano, glede na to, da je bilo namenjeno le enemu tednu.
 • Nevero ljudi.
 • Gradivo se mi zdi malo preobsežno.
 • Potrebovala bi več miru na osebni ravni. So pa me te DV »gor držale«!
 • Nič! Naravnano na mojo dušo, žejo po Božjem.
 • Več volje, odločnosti, energije; razočarana sem, da se mi je toliko spalo med prebiranjem Božje besede.
 • Mogoče, da bi bile daljše in večkrat letno.
 • Morda še kakšen dodaten napotek za molitev.
 • Ravno prav navdušujoče, motivirajoče in še vedno ne vsiljujoče vodenje!
 • Če bi lahko, bi spremenila le svoje življenje, da bi lahko v polnosti, brez obremenitev zunanjega sveta, živela za Gospoda.
 • Mogoče malo večji poudarek že od začetka na posameznikovem dojemanju svetopisemskega odlomka.
 • Morda koga prestraši veliko gradiva in koga to prestraši
 • Nekateri se ustrašijo tega načina molitve
 • Sam bi potreboval več DV.
 • Morda še krajšo in enostavnejšo tedensko prošnjo.
 • Potrebovala bi še smernice za lepo življenje po evangeliju.
 • Potrebovala bi duhovnega vodjo … Vse je bilo brezgrajno.
 • Žal mi je, da ni več takih, ki se jim zdi vredno posvetiti vsaj pol ure časa na dan Bogu, kipa ima vedno čas zame.
 • Želela bi daljše nagovore med mašo, kot uvod v PDVŽ.
 • … zapisovanje spoznanj, osebne molitve, sklepov, prepisovanje BB.

 

 1. Sporočilo voditeljem
 • Hvala! Hvaležnost in veselje! Hvala za vse usmeritve, spremljanje, spodbude, ki sem jih dobila tekom duhovnih vaj.
 • Meni je lažje slediti gradivu, ki ga je manj. Pomaga pa, da so bili molitveni odlomki že v gradivu.
 • Hvala za trud. (večkrat) Bog naj vam daje moč in zdravje, da bi še pripravljali DV. Vse pohvale! Prosim, še kdaj.
 • Hvala vam za super pripravo na veliko noč. Bog vas živi!
 • Vsemogočni Gospod v svoji Troedini Osebi res gradi nebeško kraljestvo z najboljšim orodjem: p. Rok in p. Jože, naj vaju še naprej navdihuje s svojim obilnim blagoslovom!
 • Ob poplavi poti iskanj svobode, življenja, ki vodi do Očeta, smo lahko hvaležni, da ste naši skupini pripravljeni prinašati Ignacijev način.
 • Se priporočamo, da v adventu zopet pridete med nas.
 • Najlepša hvala, prosim, nadaljujte in poskusite doseči čim več ljudi, predvsem mladih.
 • Hvaležna iz srca vsem, ki se trudite in tudi svoj prosti čas žrtvujete, da BB nagovarja več kristjanov, saj smo željni tega!
 • Le pogumno naprej in prosimo za nadaljevanje!
 • Osebno so se me postne DV bolj dotaknile, sem bila že bolj »utečena« kot pri adventnih. DV v vsakdanjem življenju so »dragocen zaklad«, želela bi jih opravljati vsako leto!
 • Hvaležna za možnost DVŽ v naših krajih. Bi rada sodelovala še naprej – tudi kdaj na celoletnih DVŽ?!
 • Uvod v vsako srečanje, pravzaprav razlaga gradiva je bila razumljiva, dobra.
 • Hvala za lepo pripravljeno gradivo.
 • Hvala za sodelovanje in vaš čas. Čas podajanja in sprejemanja, čas poslušanja in zaupanja! Mene osebno so ta srečanja DV navdušila bolj kot v božičnem času, a mi je vsak dan zmanjkalo časa, moči in zdravja; tokrat je bilo kar zahtevno zame.
 • Hvaležnost za pravo obliko dviganja duše k Bogu. Našli ste željno (ali žejno) dušo, napojili tudi z zanimivimi sobrati in sestrami v Kristusu …!
 • Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam omogočili udeležbo in izvedbo teh DV, preko katerih smo se v postnem času duhovno bogatile in pripravile na zelo doživet praznik Gospodovega vstajenja.
 • Kar tako še naprej, na božičnih se pa spet vidimo.
 • Hvala za priložnost PDVŽ, za trud. Ne odnehajte, tudi če je število udeležencev malo ali vedno isti. Bog deluje. Vstal je in je z nami na poti!
 • Bog povrni. Čutila sem željo po duhovni poglobitvi, ko sem prebrala v oznanilih, da lahko od doma 1x tedensko te želje uresničim, sem bila zelo vesela. Hvala Bogu!
 • Če najdete koga »kvalificiranega« še kje na Dolenjskem (NM ali okolica), bom za adventni čas nabrala udeležence 😊
 • Vse pohvale za duhovno vzpodbudo, vodenje in vaš čas, ki ste ga nam podarili.
 • Hvala ker ljubite vsakega kakršen je in dajete svoje življenje zato, da Jezus lahko tudi danes po vas LJUBI.
 • Hvala, ker sem tudi zaradi vaše pomoči s temi postnimi vajami zmogla bolj umolkniti sebi.
 • Hvala za vzpodbude biserov slo poezije.
 • Hvala za bogastvo neobičajnih postaj križ. pota.
 • Prav bi bilo, da veliko molimo za duhovne poklice in duhovnike.
 • Hvala vam za trud in čas, ki ga namenjate udeležencem PDVŽ, ne obupajte.
 • Hvala za vso pomoč nam za naše duh. življ., se priporočam še za v naprej.
 • Roku, da si je vzel čas in prihajal v Celje, za vso pripravljeno gradivo, da sem preko Božje besede prišla v boljši odnos z Gospodom. Ali smemo upati, da nas, celjskih ovčic, v adventu ne boste pustili samih?
 • Voditelj se pusti voditi Svetemu Duhu, zato v vodenih prebuja zanimanje za duhovno vsebino.

 

Še nekaj zaokroženih zapisov:

Hvala za vse, kar smo skupaj doživljale v teh postnih duhovnih vajah, z Njim, ki nam je svetil na poti našega vsakodnevnega odklopa. Z Njim smo prehodile postaje križevega pota, z Njim smo bile v Jeruzalemu, z Njim smo bile pod križem. In prav Njegova tišina na križu je prodrla v najglobje kotičke mojega srca. Ko je vse utihnilo, je povsod zasijala Ljubezen , ki me je v tem postnem času spreminjala in osrečevala.

Izkušnje, ki smo si jih izmenjale so me obogatile in odprle nove dimenzije na poti moje osebne vere in molitve.

Bog povrni tudi patru Roku, za njegove smernice in duhovno podporo, da smo lahko korak za korakom zakorakale v novo življenje.

                                                                                                                                             Nelida

 

Povezava na PRVŽ v župniji Ivančna Gorica.

 

2019-07-01T12:24:45+02:00

Kontaktne informacije

Koledar dogodkov

<< Dec 2019 >>
ptsčpsn
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5