10 let Ignacijevega doma duhovnosti (2009-2019)

Letos v Ignacijevem domu duhovnosti pri sv. Jožefu v Ljubljani praznujemo prvo desetletnico delovanja. Februarja 2009, ko so se pisarne Ljubljanskih lekarn in lekarniške zbornice končno izselile iz denacionalizirane stavbe, smo namreč lahko začeli enoletno prenovo Doma. Jeseni 2009 so stekli prvi celoletni izobraževalni programi, poleti 2010 so prvi »poizkusni« programi z nastanitvijo (duhovne vaje v tišini), 26. septembra 2010 pa je bila hiša tudi slovesno blagoslovljena. Ob obletnici zbiramo nekaj ključnih potez, imena ustvarjalcev in programov. Naj bralec za strnjeno kronologijo in statistiko išče ignacijansko kontemplativnost v akciji, delovni izziv za jezuite in prijatelje – kako ustvariti skupnost in dom, odprt za človeka in Bog, po drugi strani pa transparentno cerkveno in javno inštitucijo v prestolnici.

Novico o praznovanju 10-letnice Doma na praznik sv. Ignacija Lojolskega 2019 najdete na jezuiti.si.

V okviru jezuitskega služenja Gospodu

Oblikovanje programov je bilo od vsega začetka ekipno delo, ki je na prvo mesto postavljalo življenje iz vere: »Prva vrednota je vera in zaupanje v Božjo navzočnost in delovanje v nas in v vseh stvareh. Iz vere izhaja hvaležna ljubezen do Boga, ljudi in stvarstva. Temeljna vrednota je hoja za Jezusom Kristusom. … Za Jezusom hodimo v duhu ignacijanske duhovnosti, zato si prizadevamo iskati in najdevati Boga v vseh stvareh in mu v vseh služiti. … Skupaj smo, da bi tudi drugim posredovali Božjo ljubezen in jim tako služili« (zapiski iz duhovnega vikenda ekipe IDD, Reka pri Laškem, junij 2009).

 

Glavne smernice za delo so bile dane s strani provincialov slovenske Družbe Jezusove. Potem ko sta prejšnja provinciala sprožila proces denacionalizacije celotnega kompleksa sv. Jožefa, ki ga je država odvzela jezuitom 1949, je p. Janez Poljanšek 2005 ustanovil Zavod sv. Ignacija, krovno inštitucijo bodočega Doma. P. Milan Bizant je namen, osnovne dejavnosti in ekipo zaposlenih Doma zastavil s p. Ivanom Platovnjakom, 2008 imenovanim direktorjem Zavoda in vodjem prenove Doma, sicer pa profesorjem za duhovnost na Teološki fakulteti. Pod sedanjim provincialom p. Ivanom Brescianijem sta 2015 v okviru Zavoda začeli delovati še 2 vzgojni enoti, Kolegij Magis (v Mariboru) in Jezuitski kolegij. Vodenje Doma je ob tej priliki in po p. Platovnjaku kot ravnatelj prevzel p. David Bresciani, 2018 pa ga je nasledila ga. Sonja Pungertnik, prej dolgoletna tajnica Zavoda in vsebinska sodelavka Doma.

 

Paleta duhovnih in izobraževalnih programov

Vse od začetka Dom ponuja predvsem ignacijanske duhovne vaje, to je 4- do 8- dnevne in 30-dnevne odmike za osebno molitev ob Svetem pismu v tišini, ob duhovnih pogovorih, po metodi Ignacija Lojolskega. Kadar organizacija to dopušča, se tudi posamezniki lahko odločijo za njim ustrezne termine. Udeleženci duhovnih vaj so tako duhovniki, redovniki kot odrasli laiki, zadnja leta pa je tudi nekaj udeležencev iz tujine. Poleg teh smo vsa leta ponujali duhovne vikende: adventne ter postne duhovne obnove in silvestrovanja, pa vikende uvajanja v molitev (Moliti s telesom, Koraki k umirjenosti, Kako poslušati Boga). Od začetka se vsi patri v ekipi izmenjujejo pri vodenju adventnih in postnih duhovnih vaj v vsakdanjem življenju (DVŽ; to je pri tedenskih srečanjih skupin in osebnem molitvenem spremljanju).

 

Dom nadaljuje tradicijo programov neformalnega izobraževanja, ki jih je že od 1998 pripravljalo Duhovno središče sv. Jožefa pod skupnim naslovom Šola za poslanstvo (ŠOPO). Tako je nadaljeval je npr. svetopisemski tečaj oz. sedaj biblično skupino, tečaj »osebnostni razvoj« bi lahko primerjali z 2011 začetim programom »Šola (odnosov in) odpuščanja«, na novo pa je bil že 2010 zastavljen tečaj duhovnega spremljanja (v več stopnjah). Priložnostni termin za duhovno izobraževanje je vseh 10 let od oktobra do maja tudi »sredin duhovni večer«, ki se začne s sv. mašo v Marijini kapeli.

 

Duhovni očetje in matere …

Pri doslej omenjenih programih je sodelovala večina patrov ekipe Doma (članov ekipe je bilo vsakič med 4 in 5), vse patre pa sedaj omenjamo še skupaj z njihovimi značilnimi programi. Ivan Platovnjak je nosilec Šole odpuščanja, skupine za žalujoče, vikendov za zakonce in vsakomesečne priprave na zakon (nekoč Beno Lavrih, potem Tomaž Mikuš, kasneje center MIC). Viljem Lovše je bil predstojnik skupnosti sv. Jožefa v letih od 2008 do 2015, ko je pastoralno začel delovati drugje. Vodi še odmike za moške (ne samo v IDD; in skupino Mož sv. Jožefa) in romarske duhovne vaje v Španijo, nekoč je v IDD vodil tudi odmike za razporočene, samske in duhovne vaje s postenjem (skupaj s Karmen Kristan). Jože Roblek je postavil temelje programom uvajanja v molitev in DVŽ, v zadnjih letih pa vodi tudi Duhovno-družabne dneve za starejše. Jožko Zajec je pripravljal vikende ob ikonah in takšne ob  filmih; slednje je ob režiserju A. Tarkovskem in pisatelju F. M. Dostojevskem zadnja leta zastavil tudi Janez Poljanšek. Tomaž Mikuš je izvedel kak vikend ob duhovnih plesih in duhovne vaje s fotoaparatom (slednje tudi Rok Bečan). David Bresciani se je osredotočil na ignacijanske duhovne vaje in k sodelovanju privabil s. Marino Štremfelj iz Centra Aletti. Mio Kekić je bil kot duhovni asistent Prenove v Duhu v ekipo Doma vključen že 2009–11 (skupaj z Marjanom Šefom), ponovno pa od 2016, ko sprejme veliko udeležencev na 4-dnevnih Duhovnih vajah za notranje ozdravljenje in na binkoštni vikend ter vodi skupino za ovdovele. Sonja Pungertnik in Bojana Novljan vodita odmike za ženske, Sonja pa je tudi so-nosilka Šole za odpuščanje. Z nami so sodelovali tudi drugi zunanji voditelji: jezuiti Damjan Ristić, Tomaž Podobnik, Drago Lavrič, Milan Bizant, Vital Vider, John Siberski; s. Judita Mihelčič OSU, s. Irena Grandošek MS, s. Marina Štremfelj, dr. Marija Sraka in drugi. Pri specifičnih programih sodeluje izbor strokovnjakov in pričevalcev (npr. pet zakonskih parov pri pripravi na zakon), pri DVŽ in skupinah jezuitom pomaga vrsta usposobljenih molitvenih spremljevalcev (2018 jih je bilo 18), laikov, redovnic in duhovnikov.

 

… in duhovni otroci

V prvem letu, 2010, se je naših programov z nastanitvijo udeležilo 320 oseb, izobraževalnih programov 40 oseb, pri tem pa niso všteti udeleženci izrednih predavanj, romanja, skupin in individualnega duhovnega spremljanja. V drugem letu, 2011, se je večdnevnih programov udeležilo 423 oseb (od tega 125 moških), različnih oblik DVŽ 165 udeležencev, izobraževalnih programov pa 49 oseb (ob tem pa še skupine, priložnostne dejavnosti …). Leta 2015 in kasneje se je število udeležencev večdnevnih programov ustalilo pri 460–480, število udeležencev izobraževalnih programov in DVŽ je nekoliko padlo, povečalo pa se je število skupin (Možje sv. Jožefa, biblična, zakonska, za ovdovele in žalujoče, celoletne DVŽ).

 

Patri in ravnateljica IDD o ignacijanski duhovnosti pišejo in spregovorijo tudi v medijih. Ob natisnjenih gradivih za posamezne duhovne programe so izdali nekaj priložnostnih tiskovin z navodili za molitev (npr. eksamen) ter voščilnic. Pri promociji programov nas prijazno podpirajo slovenski katoliški mediji, ob naši lastni mreži promotorjev in preko 1000 prejemnikih e-poštnega mesečnega obvestilnika. 2013 smo uredili spletno stran https://www.moli.si/, ustrezne FB račune ter začeli s pošiljanjem e-poštnih spodbud tudi za zakonce in za molitev.

 

Skrbeti za vse 4 vogale doma

V Domu se je zvrstila vrsta zaposlenih (od začetnih 2 na 4 in več), poleg že omenjenih še kuharica Slavica Blešč, hišnik Tone Berčan, receptorka Štefka Hrbljan, kot tajniki Zavoda Matjaž Grčar, Petra Grimani, Polona Kemperle in Marko Tušek, računalničar Bogdan Kemperle, gospodinja Maja Strle, Uroš Nikolič in drugi. Poleg tega se v delo vključujejo zunanja podjetja, sodelavci in prostovoljci – vzdrževalci hiše, elektronike in okolice, pomočniki pri postrežbi in čiščenju …, krog okoli 50 oseb, skupaj z molivci in dobrotniki okoli 600 družin, ki misli na nas.

 

V zgornjih nadstropjih Doma je bilo na začetku urejenih 15 dvoposteljnih, 1 invalidska in 3 pomožne sobe. Kapela Božjega usmiljenja in nedolžnih otrok v pritličju Doma, v kateri vodi adoracijo Gibanje Nazaret, je nastajala že v letih 2005–2008, Kapelo Našega Gospoda v tretjem nadstropju pa je 2010–2011 uredil Robert Dolinar. Od 2012 se izmenjujejo priložnostne razstave v pritličju Doma, 2013 pa je bil urejen park pred Domom. Tega leta je bila v spomin na hišnega arhitekta Jožeta Plečnika (načrte je zasnoval za izgradnjo doma 1925) urejena tudi njegova soba v pritličju in njegov steber na Ulici Janeza Pavla II.

 

Dom večkrat letno gosti konferenčne in izobraževalne programe zunanjih izvajalcev, pa tudi zunanje duhovne programe, ali pa preprosto ponuja nočitve in pogostitev za skupine ali posameznike (npr. Karitas, Molitvena zveza žena). Od 2018 v viških turistične sezone oddajamo sobe (standard treh zvezdic) popotnikom iz tujine, ki so pogosto zadovoljni z umirjeno nastanitvijo v središču prestolnice. Število gostov Doma (udeležencev programov in zunanjih) je do l. 2015 narastlo na 840 letno in več, 2018 pa je s turističnim oddajanjem popotnikom doseglo 1280 gostov.

 

V knjigi gostov lahko preberemo …

  • Z Jezusom sva se sprehajala po cesti na grad in gledala na to naše lepo mesto.
  • Hvala za dan, ko sem se odločila in se prijavila za moje prve duhovne vaje. Ne morem opisati tega miru …
  • Hvala za čudovit vikend, v katerem sem se sprostil in našel novih moči, novo upanje za hojo za Njim naprej!
  • I very much enjoyed staying in this quiet, tidy and nice place, with a very good service and nice people. Thank you for making our stay in Ljubljana even more peaceful.
  • Bogu hvala za vas, za vse! Aleluja!
2019-08-01T22:01:46+02:00

Kontaktne informacije

Koledar dogodkov

<< Feb 2020 >>
ptsčpsn
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1