“Pod duhovnimi vajami razumemo vsako spraševanje vesti, meditacijo, kontemplacijo, ustno in miselno molitev ter druge duhovne dejavnosti, (…). Kakor so namreč sprehajanje, hoja in tek telesne vaje, tako so duhovne vaje vsaka priprava in naravnavanje duše, da se reši vseh neurejenih nagnjen in šele potem išče in najde božjo voljo v tem, da uredi svoje življenje, da ji bo v zveličanje.”

Avtor: Loyola, Ignatius
Naslov: Duhovne vaje
Število strani: 93
Založba: Župnijski zavod Dravlje-Ljubljana
Leto izdaje: 1991