Ta lectio divina o egiptovskem Jožefu nas uvaja v najgloblje vsebine duhovnega življenja, razlikovanja, teoloških problematik in evangelizacije. V Jožefovi zgodbi je namreč upodobljena celotna pot smrti in vstajenja, značilna za krščansko življenje. To je zgodba o ljubezni nekega očeta, in ta ljubezen zbuja zavist, razkropitev in sovraštvo. Toda sin, ki sprejme očetovo ljubezen, združi brate: pot ljubezni prek pretrpljenega zla razkriva previdnostni načrt, v katerem se tudi zlo preobrne v dobro. Torej je jasno, zakaj so v Jožefu od vselej videli Kristusa, ljubljenega Očetovega Sina, ki je predmet nasilja sveta, vendar more Oče prav zaradi tega nasilja podeliti svoj blagoslov celotnemu v Sinu zbranemu človeštvu.

Avtor: Rupnik, Marko Ivan
Naslov: “Brate iščem”: lectio divina o egiptovskem Jožefu in Avtorjeva razlaga kapele Odrešenikova Mati
Število strani: 128
Založba: Župnijski urad Ljubljana-Dravlje
Leto izdaje: 2000