Ni dosti knjig o duhovnem spremljanju, ki bi tako na kratko, celovito, teoretično in praktično, predstavile smisel in pomen duhovnega spremljanja. Prednost te knjige je tudi v tem, da avtorja uspešno naredita most med psihologijo in duhovnostjo, pri tem velja poudariti, da ne gre za sintezo, ampak za sodelovanje in dopolnjevanje ene in druge discipline znotraj duhovnega spremljanja, In nenazadnje, bogastvo te knjige je tudi življenjskost. Veliko primerov je namreč vzetih iz življenja posameznikov, pri tem pa ostane skrbno čuvana njihova zasebnost.

Avtor: Barry, William A. in William J. Connolly
Naslov: Duhovno spremljanje
Število strani: 239
Založba: Slomškova založba
Leto izdaje: 2006