OSNOVE KRŠČANSKE DUHOVNOSTI je obširnejše delo, neke vrste sinteza vzhodne in zahodne krščanske duhovnosti. V času velikanske zmede, ki vlada v današnji kulturi v zvezi s pojmovanjem duhovnosti, bo Špidlikova knjiga, upamo, tudi pri nas dragocen »svetilnik« in »buldožer zoper meglo«.

Kardinal TOMÁŠ ŠPIDLÍK (*1919), češki jezuit, je danes gotovo eden največjih poznavalcev vzhodne krščanske duhovnosti in teologije. Papež Janez Pavel II. ga je za kardinala, kot zaslužnega duhovnika in kot priznanje njegovemu raziskovanju duhovnosti krščanskega vzhoda, imenoval na zadnjem rednem konsistoriju, ki je bil 21. oktobra 2003.

Avtor: Špidlík, Tomaš
Naslov: Osnove krščanske duhovnosti
Število strani: 421
Založba: Slomškova založba
Leto izdaje: 1998