Jezuit p. Marko Ivan Rupnik je eden od enajstih izbranih teologov, ki so na povabilo Vatikana napisali knjigo o smeri Cerkve s papežem Frančiškom – vsak z lastnim teološkim poudarkom. P. Rupnik v svojem delu opisuje papeževo smer na področju duhovne teologije. Gre za duhovno teologijo, ki je izraz prenove cerkvenega življenja, kakor jo je začrtal papež Frančišek, da bi »zmogli epohalni prehod, v katerem se nahajamo.« Poseben poudarek je namenjen ponovnemu ovrednotenju občestvenosti, saj Bog človeški rod kliče k »bivanju po Duhu«, to pa je občestveno bivanje oziroma bivanje v odnosih.

»Duhovno življenje je v svojem bistvu večplastna stvarnost, saj se v gestah, besedah in čutenju tistega, ki živi duhovno, vedno razkriva neka globlja navzočnost, pomen, ki se ne ustavi na površju. Prav zato, ker duhovno bivanje pomeni, da živimo v drugem, v Kristusu, in da Kristus živi v nas, nobena stvar ni enoplastna: vse dopušča, da zaslutimo še en obraz, slišimo še en glas, zaznamo dejanje še nekoga drugega.«

Avtor: Rupnik, Marko Ivan
Naslov: Po duhu: duhovna teologija, pot Cerkve papeža Frančiška
Število strani: 144
Založba: Družina
Leto izdaje: 2018