Če hočemo odkriti svojo pot, se moramo vrniti vase in nazaj. Na dnu vsakega človeka je neka vizija, neka poklicanost, nek glas, kliče. Poklicani smo, da uresničimo vizijo, ki jo ima Stavrnik o  nas, in to je ljubezen. V ta namen, nam On daje čas, daje nam srečanja z ljudmi, daje nam talente in darove. naš temelj postavljen v bogu, ki nas ustvarja s tem, da nam namenja besedo, in nam je zato dostopen po dialogu. Zato se poklicanost uresničuje v dialogu, ne kot izvševanje nekega ukaza. Ljubezen pa predpostavlja dolgo pot, da pridemo do njene zrelosti. Ta klic ima svoje etape. Ko se zaročimo ali stopimo v noviciat, v bogoslovje, je v nas ogromno dobre volje, imamo pa tudi veliko svojih idej. Ko smo stopili na neko pot, je bilo to največ, kar smo lahko v tistem trenutku naredili. Potrebno pa je umreti svojim idejam, svojim pričakovanjem, da bi bili obujeni v življenje sinergije, naše in Božje življenje obenem.

Avtor: Rupnik, Marko Ivan
Naslov: Pot krščanske poklicanosti: od vstajenja k vstajenju
Število strani: 157
Založba: Župnijski urad Ljubljana-Dravlje
Leto izdaje: 2008