Psihološko intuitiven, nezamaskiran, človeško stvaren in presenetljivo neretoričen pripovedni opis avtobiografije svetega Ignacija Lojolskega nam omogoča prepoznati metodo, s katero je Ignacij ves čas tenkočutno razlikoval raznovrstne vzgibe v dinamiki svoje duše. Romarjeva pripoved nam odkriva jedro mistične osebe svetega Ignacija, ki je v službi Bogu v ljubezni.

Avtor: Ignacio, de Loyola
Naslov: Romarjeva pripoved: avtobiografija
Število strani: 133
Založba: Družina
Leto izdaje: 1990