V prvi knjigi izhaja prvič v slovenščini (v prevodu Janeza Zupeta in s spremno besedo Marka Ivana Rupnika) delo Temeljni pojmi duhovne teologije, v drugi pa je zbranih enajst razprav o poeziji, teologiji in religioznem izkustvu Vladimirja Truhlarja z Mednarodnega simpozija v Gorici, 6. decembra 2002, ob 25. obletnici smrti in 90. obletnici rojstva. Dodana je še bibliografija.

Avtor: Truhlar, Vladimir
Naslov: Temeljni pojmi duhovne teologije
Število strani: 112
Založba: Celjska Mohorjeva družba
Leto izdaje: 2004