Postne duhovne vaje v vsakdanjem življenju

So krajša oblika duhovnih vaj v vsakdanjem življenju, ki se izvaja v postnem času kot priprava na veliko noč.

Stopamo v postni čas, v katerem podoživljamo največjo skrivnost svoje vere – velikonočno skrivnost trpljenja, smrti in vstajenja učlovečenega Boga. Nekoč je bil to čas stroge pokore kot pot očiščevanja nas samih od naših grešnih navad in priprava na praznovanje trpljenja, smrti in vstajenja Jezusa Kristusa, z obnovljeno željo hoditi za njim. Gotovo je to tudi zame primeren čas, da osebno pogledam, kako živim kot kristjan.

Postne duhovne vaje trajajo 7 tednov, srečanja so v Marijini kapeli pri sv. Jožefu. Ekipa Ignacijevega doma vsako leto pripravi premišljevanje o drugi tematiki.

Način dela:

  • Skupno srečanje se začne s sveto mašo ob 19. uri.
  • Po maši sledi kratka predstavitev gradiva za naslednji teden.
  • Potem se udeleženci dobijo v malih skupinah, v katerih si na kratko povedo svojo izkušnjo preteklega tedna.
  • Vsak, ki želi, se lahko vsakih štirinajst dni (ali po dogovoru) sreča tudi v osebnem pogovoru z molitvenim spremljevalcem. Pogovor teče o doživljanju in poteku osebne molitve. Je zaupen. Spremljevalec ima sam izkušnjo molitve in tudi spremljanja. Običajno po nekaj tednih duhovnih vaj pri udeležencih nastopi določena kriza (ki je dobro znamenje), odpor in skušnjava po prenehanju. Nekateri odnehajo, drugim pa se po pogovoru s spremljevalcem in v mali skupini vrne moč in veselo nadaljujejo. Včasih že eno srečanje s spremljevalcem lahko bistveno pomaga k preobratu v osebni molitvi in k novemu koraku v duhovni zrelosti. Sv. Ignacij je vedno poudarjal, da tam, kjer je več odporov in skušnjav, Bog daje večjo milost. Zato je duhovni boj nekaj običajnega in dobrodošlega.

Datum: post 2018

Začnemo na pepelnico in končamo v sredo po veliki noči.

Prijavite se na prvem ali drugem srečanju. Tisti, ki bi želeli prejemati samo tedensko gradivo, se prijavite na e-naslov: prijave@ignacijevdom.si.

Poglej zgibanko