Uncategorized

V plamenih gorečega grma, drugi del

2021-04-16T14:38:17+02:00

Kaj je duhovno in kaj duhovnost? Kaje je duhovno življenje? Kako živeti duhovno sredi vsakdanjega dela in skrbi ter v metežu zgodovinskih dogajanj? Kako najti sveže duhovno in odrešujočo vsebino v življenjski drami, zmoti in celo grehu? Kako naj "gorijo" naše osebnosti, naše miselnosti, naša telesa v bolečinah in ranah, da ne izgorijo v smrt, ampak zasvetijo v večni luči? Avtor: Rupnik, Marko Ivan Naslov: V plamenih gorečega grma, drugi del, str. 77-116 Število strani: 119 Založba: Župnijski urad Dravlje-Ljubljana Leto izdaje: 1995

V plamenih gorečega grma, drugi del2021-04-16T14:38:17+02:00

Milost zmore več

2021-04-16T14:35:00+02:00

Bolj kakor kdajkoli postaja duhovno spremljanje človeka danes tisto okolje, v katerem se v poslušanju in potrpežljivosti gradijo pristni medčloveški odnosi. Namen knjige Milost zmore več je predvsem praktičen: kolikor mogoče od blizu opisati to, kar danes običajno imenujemo odnos ali pogovor v duhovnem spremljanju. Razmišljali bomo o vsem, kar ga človeško, psihološko in duhovno oblikuje in gradi. Kaj je predmet duhovnega spremljanja? Kako se vanj uvesti? V kakšnem smislu uporabljati izraz duhovno občestvo? Kako olajšati pogovor in uskladiti poslušanje in govorjenje? Kakšen je odnos, ki se zavestno ali nezavedno vzpostavi med spremljevalcem in spremljanim, če to hočeta ali ne? V [...]

Milost zmore več2021-04-16T14:35:00+02:00

Spregovoril si mi na srce. Pot duhovnega spremljanja

2021-04-16T14:32:23+02:00

Ozadje vsake krščanske duhovne poti je Jezus Kristus, učlovečena Božja Beseda, Bog, ki je prišel med nas, »da bi imeli življenje in ga imeli v obilju«. (Jn 10, 10) V njegovi poti in v Božji besedi odkrivamo povabila in iščemo svoj edinstveni življenjski in vsakdanji odgovor. Dinamika Božjih klicev in naših odgovorov se nam v življenju mnogokrat zastre; šele ob pogledu na prehojeno pot odkrivamo, kako nas je Bog vodil, in kar se nam je prej zdelo nejasno, postane očitno. Avtor: Likar, Branko Naslov: Spregovoril si mi na srce. Pot duhovnega spremljanja Število strani: 296 Založba: Družina Leto izdaje: 2005

Spregovoril si mi na srce. Pot duhovnega spremljanja2021-04-16T14:32:23+02:00

Duhovnik služabnik božjega usmiljenja, CD 135, drugi del

2021-04-16T14:29:48+02:00

»Treba se je vrniti v spovednico, kraj obhajanja zakramenta sprave, prav tako kraj, kjer se moramo pogosteje 'zadrževati', da bi verniki lahko našli usmiljenje, nasvet in oporo, čutili, da jih Bog ljubi in sprejema, ter bi poleg njegove stvarne navzočnosti v evharistiji doživeli tudi navzočnost Božjega usmiljenja.« S temi besedami je papež Benedikt XVI. nagovoril spovednike v duhovniškem letu, da bi vse skupaj in vsakega posebej opozoril, kako pomembno in pastoralno nujno je vnovično odkritje zakramenta sprave tako njegovim prejemnikom kot služabnikom. Poleg vsakdanjega obhajanja evharistije je pripravljenost za službo zakramentalne spovedi, sprejemanje spokornikov in za duhovno spremljanje, kjer zanj prosijo, [...]

Duhovnik služabnik božjega usmiljenja, CD 135, drugi del2021-04-16T14:29:48+02:00

Duhovno spremljanje pri puščavskih očetih

2021-04-16T14:26:06+02:00

Pri puščavskih očetih po eni strani očara doslednost, ki jo zahtevajo od tistega, ki išče nasvet, po drugi strani pa usmiljenje in milina, da ne bi sodili in ocenjevali, ampak iskali konkretno pot, ki vodi v vedno večjo življenjskost, resnico in ljubezen. Tako je razlaga s puščavskimi očeti vedno znova v pomoč, ko razmišljamo o lastni poti duhovnega spremljanja, in način, kako v današnji čas vnesemo to, kar so takrat uporabljali oni. Avtor: Grün, Anselm Naslov: Duhovno spremljanje pri puščavskih očetih Število strani: 112 Založba: Slomškova založba Leto izdaje: 2009

Duhovno spremljanje pri puščavskih očetih2021-04-16T14:26:06+02:00

Duhovno spremljanje

2021-04-16T14:23:49+02:00

Ni dosti knjig o duhovnem spremljanju, ki bi tako na kratko, celovito, teoretično in praktično, predstavile smisel in pomen duhovnega spremljanja. Prednost te knjige je tudi v tem, da avtorja uspešno naredita most med psihologijo in duhovnostjo, pri tem velja poudariti, da ne gre za sintezo, ampak za sodelovanje in dopolnjevanje ene in druge discipline znotraj duhovnega spremljanja, In nenazadnje, bogastvo te knjige je tudi življenjskost. Veliko primerov je namreč vzetih iz življenja posameznikov, pri tem pa ostane skrbno čuvana njihova zasebnost. Avtor: Barry, William A. in William J. Connolly Naslov: Duhovno spremljanje Število strani: 239 Založba: Slomškova založba Leto izdaje: [...]

Duhovno spremljanje2021-04-16T14:23:49+02:00

Temeljni pojmi duhovne teologije

2021-04-16T14:19:39+02:00

V prvi knjigi izhaja prvič v slovenščini (v prevodu Janeza Zupeta in s spremno besedo Marka Ivana Rupnika) delo Temeljni pojmi duhovne teologije, v drugi pa je zbranih enajst razprav o poeziji, teologiji in religioznem izkustvu Vladimirja Truhlarja z Mednarodnega simpozija v Gorici, 6. decembra 2002, ob 25. obletnici smrti in 90. obletnici rojstva. Dodana je še bibliografija. Avtor: Truhlar, Vladimir Naslov: Temeljni pojmi duhovne teologije Število strani: 112 Založba: Celjska Mohorjeva družba Leto izdaje: 2004

Temeljni pojmi duhovne teologije2021-04-16T14:19:39+02:00

Umetnost očiščevanja srca

2021-04-16T14:17:30+02:00

Človekovo srce je raj, dokler vanj ne vstopi kača, to je hudobne misli, predlogi, bolne fantazije. In ker je Bog ustvaril srce, morejo te misli priti samo od zunaj in prodirajo vanj po stopnjah. Špidlik nam na dostopen in jasen način predstavlja ugotovitve starih asketov o prodiranju hudobnih misli v srce in veščino, izdelano za duhovni boj, da bi očiščeno srce postalo vir razodetja. Avtor: Špidlík, Tomáš Naslov: Umetnost očiščevanja srca Število strani: 102 Založba: Župnijski urad Ljubljana-Dravlje Leto izdaje: 2006

Umetnost očiščevanja srca2021-04-16T14:17:30+02:00

Starec Ignacij: primer duhovnega očetovstva

2021-04-16T14:15:45+02:00

Zakaj tisti, ki so dosegli popolno molitev srca in morda ne potrebujejo več drugega voditelja kakor Svetega Duha, vseeno ohranjajo stike s svojimi duhovnimi očeti? Poleg asketskihrazlogov obstaja še drug razlog: če je duhovni oče res oče svojim sinovom, ta vez postane neka oblika duhovnega prijateljstva, ki ga ni mogoe razdreti. To je tudi razlog, ki pojasnjuje, zakaj so okoli znamenitih duhovnih očetov nastajale redovne družine. Avtor v knjigi obravnava duhovno očetovstvo Ignacija Lojolskega in poskuša osvetliti, kateri Ignacijevi pogledi so enaki kot pri prvih očetih in kateri so značilno njegovi. Avtor: Špidlík, Tomáš Naslov: Starec Ignacij: primer duhovnega očetovstva Število [...]

Starec Ignacij: primer duhovnega očetovstva2021-04-16T14:15:45+02:00

Osnove krščanske duhovnosti

2021-04-16T14:13:29+02:00

OSNOVE KRŠČANSKE DUHOVNOSTI je obširnejše delo, neke vrste sinteza vzhodne in zahodne krščanske duhovnosti. V času velikanske zmede, ki vlada v današnji kulturi v zvezi s pojmovanjem duhovnosti, bo Špidlikova knjiga, upamo, tudi pri nas dragocen »svetilnik« in »buldožer zoper meglo«. Kardinal TOMÁŠ ŠPIDLÍK (*1919), češki jezuit, je danes gotovo eden največjih poznavalcev vzhodne krščanske duhovnosti in teologije. Papež Janez Pavel II. ga je za kardinala, kot zaslužnega duhovnika in kot priznanje njegovemu raziskovanju duhovnosti krščanskega vzhoda, imenoval na zadnjem rednem konsistoriju, ki je bil 21. oktobra 2003. Avtor: Špidlík, Tomaš Naslov: Osnove krščanske duhovnosti Število strani: 421 Založba: Slomškova založba [...]

Osnove krščanske duhovnosti2021-04-16T14:13:29+02:00

Kontaktne informacije

Go to Top