Duhovno izpopolnjevanje na Teološki fakulteti

Lokacija
Ignacijev dom

Datum/ura
Datum(i) - 1 Jul 2017 do 9 Sep 2017
00:00 - 23:59


Želiš študijsko in izkustveno spoznavati bogastvo duhovnosti?

Silvester Bukovec: Študijski program Duhovno izpopolnjevanje, ki ga izvaja Teološka fakulteta, je pritegnil mojo pozornost že v prvem letu izvajanja. Žal se ga takrat nisem mogel udeležiti. V letošnjem akademskem letu pa me je Sveti Duh spet »nagovoril« k razmišljanju o vpisu. Po spletu okoliščin, ki so potrdile, da je moja odločitev skladna z Božjo voljo, sem se tudi vpisal. Zelo me je nagovarjala vsebina, ki je bila razvidna iz objavljenega predmetnika. Malo pa sem se bal, kako bo študijska obremenitev vplivala na moje življenje, saj je obveznosti v šestčlanski družini, v kateri je eden od staršev že izredni študent, kar obilo. Danes, po skoraj zaključenem prvem akademskem letu, lahko mirno zapišem, da sem nad študijem navdušen. Glede časovne obremenitve bi rekel, da en dan v tednu ni pretirana odsotnost v družini, je pa vsebina do sedaj poslušanega to nagradila. Kar precej sredinih večerov sva z ženo po mojem prihodu domov še podaljšala, ko sem ji posredoval, kar sem zanimivega slišal. Lahko bi rekel, da je prav moja žena dodatni »virtualni« študent našega programa – (le izpitov ji ni potrebno opravljati). V vsej svoji »veličini« sem študij duhovnosti doživel na našem prvem skupnem študijsko-duhovnem vikendu. Tukaj sem tudi doživel pestro skupinsko dinamiko in občutil duhovno globino vseh soudeležencev študijskega programa – dva župnijska duhovnika, sedem redovnic, šest laikov (tako moški kot tudi ženske zelo različnih poklicev, izobrazbe, stanov in krajev).

Pri pisanju tega prispevka ne morem mimo profesorjev, ki smo jih do sedaj poslušali. Deška razigranost in duhovna globina našega mentorja in vodje programa Ivana Platovnjaka je gotovo že pregovorna. Z njo sem se srečal na naših prvih predavanjih, ki smo jih začeli v zelo »intimnem« duhu, kar sem seveda od študija duhovnosti tudi pričakoval. V vsej svoji »veličini« pa sem jo doživel na našem prvem skupnem študijsko-duhovnem vikendu. Tukaj sem tudi doživel pestro skupinsko dinamiko in občutil duhovno globino vseh soudeležencev študijskega programa – dva župnijska duhovnika, sedem redovnic, šest laikov (tako moški kot tudi ženske zelo različnih poklicev, izobrazbe, stanov in krajev). Na predavanjih smo poleg njega poslušali še profesorja dr. Maksimiljana Matjaža, ki nas je s svojim bibličnim entuziazmom popeljal v duhovno globino Janezovega evangelija in apostola Pavla – dodobra smo spoznali tudi besede TOPOS, LOGOS in PNEUMA. Profesor dr. Jože Kraševec nam je s svojo modrostjo in bogastvom razlage Stare Zaveze obogatil vsako sredo, ko smo ga lahko poslušali, občasno mu je pomagala tudi profesorica dr. Maria Carmele Palmisano, ki nas je navdušila s tekočim pisanjem hebrejščine. Piko na i pa je dodal profesor dr. Miran Špelič, ki nam je razložil prvo poapostolsko zgodovino Cerkve in njenih Očetov. Z duhovnim sporočilom liturgije (in nekaterimi »herezijami«) nas je spoznaval profesor dr. Slavko Krajnc, s sakralno umetnostjo na zelo zanimiv način profesor dr. Jožef Muhovič, z duhovnostjo telesa pa ob kiparjenju samega sebe profesor dr. Stanko Gerjolj.


Sonja Pungertnik, poročena, prof. defektologije:
 Že od nekdaj me navdušuje, kako ustvarjalen je Gospod pri izkazovanju svoje ljubezni do posameznika in kako različno na to ljubezen odgovarjamo ljudje. Mojo željo po boljšem poznavanju tega področja je izpolnil program Duhovno izpopolnjevanje. Znanje, ki nam ga posredujejo odlični predavatelji, je podkrepljeno z izkušnjami vsestransko bogatih sošolcev ter poglobljeno z branjem literature in izpolnjevanjem drugih domačih obveznosti. Posebna poslastica so duhovni vikendi, ki nas pripravljajo za konkretno pomoč posameznikom in skupinam pri uvajanju v duhovno življenje. Program mi odpira nova, do zdaj le slutena obzorja. Čeprav je za menoj šele polovica predavanj, že lahko  uživam njegove sadove tako na področju osebne duhovne rasti, kakor tudi pri razumevanju širših družbenih vprašanj in sprejemanju duhovnih izkustev posameznikov. Pridobljena znanja pa mi pomagajo živeti krščanstvo sredi današnjega zahtevnega sveta, v katerem moramo žal kristjani svojo vero znati tudi braniti.

Bojana Novljan, poročena, kadrovnik: Ker me je vsebina programa zelo zanimala, sem odgnala pomisleke in se vpisala. V času predavanj mi je bilo včasih tudi težko, ker se mi je zdelo, da je to preveč zame, vendar so ti pomisleki kmalu minili. Vsebine so raznolike in mi dajejo širino in temelj, na katerega bom lahko gradila. Predavanja so zanimiva in profesorji iz svoje prakse z nami delijo razne primere, izkušnje in seveda svoje bogato znanje. Jaz imam še posebej rada praktične vaje, ki smo jih preizkušali dva vikenda. Tekom predavanj so se mi začela odpirati nova obzorja, marsikaj vidim drugače, marsikaj lažje razumem. Študij mi pomaga pri duhovni rasti in hkrati se usposabljam za praktično pomoč pri duhovni rasti drugih. Naša skupina je v tem letu stkala tudi medsebojne vezi, kar nas dodatno bogati.

s. Metka Capuder: V program sem se vpisala, ker me je pritegnil naslov študijskega programa. Po letih intenzivnega dela v apostolatu, ko ni bilo veliko časa za širitev in poglobitev teoloških temeljev duhovnega izkustva, mi je letošnja izkušnja »študentskega« življenja zares dragocena. Vrednost vidim v tem, da lahko življenjske duhovne izkušnje bolj povežem med seboj, razumem in prepoznam smeri svoje duhovne poglobitve, se bolj zavem potez svoje duhovnosti, obnovim znanje o duhovnosti in ga poglobim z novimi vidiki. Prednost je tudi v tem, da mi ni potrebno hoditi v tujino. Poleg tega so mi v veliko spodbudo naši pogovori in skupna srečevanja z udeleženci programa, posebej ker smo letos zares pestra skupina: med petnajstimi slušatelji sta dva duhovnika, župnika, sedem redovnic, šest laikov (tako moški kot ženske, poročeni in samski, celo upokojenka je med nami).

Še nekaj podatkov o študiju, za katerega bi radi navdušili še druge.

Predavanja potekajo enkrat tedensko po pet ur skupaj. Poleg tega pa sta v vsakem študijskem letu po dogovoru z udeleženci dve dvodnevni teoretično-izkustveni srečanji.

Študijski program se izvaja dve leti in obsega deset predmetov. Poleg omenjenih so še duhovnost duhovnikov, stalnih diakonov, posvečenih oseb in krščanskih laikov, samskih in poročenih; duhovna gibanja v zgodovini Cerkve; glavne teme duhovnosti pravoslavnih in protestantskih Cerkva; duhovnost verstev in sodobnega sveta; duhovnost v literaturi, glasbi in filmu. Izvaja ga dvanajst profesoric in profesorjev Teološke fakultete in nekateri zunanji sodelavci.

Dodatne informacije so na spletni strani Teološke fakultete http://www.teof.uni-lj.si, kot tudi pri doc. dr. Ivanu Platovnjaku, GSM: 051/613–373, e-naslov: ivan.platovnjak@rkc.si. Še druge odmeve na ta program lahko najdete na spletni strani družine. O programu je na voljo tudi posnetek radia ognjišče.

Program obsega 40 ECTS. Po uspešno zaključenem študiju dobi vsak udeleženec certifikat Univerze v Ljubljani. Izvaja se dve leti na Teološki fakulteti v Ljubljani, Poljanska cesta 4. Če bo dovolj zanimanja, bo lahko tudi v Mariboru. Predavanja se bodo začela oktobra 2012. Šolnina znaša prvo leto 750 € in drugo leto 750 €. Možno je tudi plačilo na obroke.

V program se lahko vpišejo tisti, ki so končali programe prve stopnje Teološke fakultete in diplomantke in diplomanti prve stopnje z drugih področij. Število slušateljev je omejeno. Vpis traja do 15. septembra 2017.

Naročite se

Prijavite se na naša e-obvestila.