Datum
14.10.2022 - 16.10.2022


Film Božji možje iz leta 2010 je sočuten poziv k spravi in medkulturnemu razumevanju. Govori o preizkušnji vere, o umetnosti duhovnega razločevanja in iskanja Božje volje, o popolni in dokončni podaritvi življenja Bogu. Film si bomo ogledali v ozračju molitve in medsebojne podelitve. Več o programu.
Lepo vabljeni!

Vodi p. Janez Poljanšek DJ.