Datum
30.12.2020 - 01.01.2021


 

je priložnost, da ozavestimo vse dobro, kar nam je bilo dano preko leta, ter da naše srce napolni hvaležnost in zaupanje v Boga in ljudi, ki nam bodo dani na pot življenja v prihodnjem letu. S prilagojenim programom za letošnje izredne razmere.

Vodita p. Mio Kekić DJ in p. Janez Poljanšek DJ.

 

Prijave