Naše temeljno poslanstvo je iskati in najti Boga v vsem in hkrati drugim pomagati vstopati v osebni odnos z njim. Vse dejavnosti doma spodbujajo k temu, da se učimo postajati ljudje, ki želijo biti v stalnem odnosu z Bogom in se iz tega učiti odzivati na potrebe človeške skupnosti.

Prizadevamo si:

  • za vzpostavitev spoštovanja in dialoga z drugače mislečimi
  • za raziskovanje vprašanj s področja duhovnosti
  • za prepoznavanje znamenj časa v katerem živimo
  • za vzgojo in izobraževanje voditeljev duhovnih vaj
  • za vzgojo in izobraževanje duhovnih spremljevalcev.

S svojim delom želimo odgovarjati na najgloblje duhovne potrebe naših sodobnikov.

Pri svojem poslanstvu smo trdno zasidrani v izročilu sv. Ignacija Lojolskega (1491-1556) in nauku Cerkve. S tem nadaljujemo delo, ki so ga jezuiti v Sloveniji začeli že ob koncu 16. stoletja.

Uvajamo v duhovno izkustvo in širimo duhovne vaje ter ignacijansko duhovnost, tako v službi Cerkve kot vsakemu človeku dobre volje. V Domu so dobrodošli vsi iskreni iskalci resnice in duhovnih vrednot, ljudje vseh poklicev, ki želijo poglobiti svoje versko izkustvo in znanje, celoviteje spoznati in zaživeti osebno poslanstvo, dejavneje sodelovati v življenju Cerkve in se vključiti v njeno poslanstvo. Dobrodošli so tudi duhovniki, bogoslovci, redovnice in redovniki, ki želijo poglobiti in izpopolniti svoje duhovno življenje ter apostolsko gorečnost.