Vir: Canva

Žalujoči večkrat išče varno okolje, spoštljivo in čuteče poslušanje, prostor za svojo zgodbo bolečine in ljubezni, ki jo je doživel ob umrli ljubljeni osebi. Prav to želi omogočiti ta program, ki traja tri mesece in obsega šest srečanj po dve uri, od 17.00 do 19.00. Temelji na izkušnjah terapevta Patricka O’Malleya in njegovi knjigi  Pot žalovanja. Skozi program lahko žalujoči najdejo zgodbo ljubezni v žalosti ob izgubi svoje ljubljene osebe ter odkrijejo njeno pomembnost in dragocenost. Več programu na tej povezavi.

Vanj se lahko vključi vsak žalujoči, ko je minilo vsaj šest mesecev od izgube. Pred tem so možni osebni pogovori. Prijavljeni se zavežejo k rednemu obiskovanju srečanj, predpripravi na srečanja po prejetih navodilih ter k spoštovanju pravil skupine.

V Ignacijevem domu program vodi p. Ivan Platovnjak DJ, ki je na voljo za podrobnejše informacije in prijavo po e-pošti ivan.platovnjak@rkc.si ali telefonu 051 613 373.
V Mariboru vodi program ga. Anica Durič, ki je na voljo za podrobnejše informacije in prijavo po e-pošti ana.duric@gmail.com ali po telefonu 040 90 16 90.
V Radencih vodi program ga. Lidija Kociper, ki je na voljo za podrobnejše informacije in prijavo po e-pošti lidija.kociper@gmail.com ali po telefonu 041 936 390.

Začetek nove skupine, ko bo dovolj prijavljenih. Potrebna je predhodna prijava.

Za več info o izkušnji vodenja programa za žalujoče je na voljo znanstveni članek p. Ivana Platovnjaka DJ Kristjani smemo žalovati: spodbuda za pastoralo žalujočih.

OBJAVLJENI TERMINI