Žalujoči večkrat išče varno okolje, spoštljivo in čuteče poslušanje, prostor za svojo zgodbo bolečine in ljubezni, ki jo je doživel ob umrli ljubljeni osebi. Prav to želi omogočiti ta program, ki traja tri mesece in obsega šest srečanj po dve uri, od 17.00 do 19.00. Temelji na izkušnjah terapevta Patricka O’Malleya in njegovi knjigi Getting Grief Right. Skozi program lahko žalujoči najdejo zgodbo ljubezni v žalosti ob izgubi svoje ljubljene osebe ter odkrijejo njeno pomembnost in dragocenost. Več programu na tej povezavi.

Vanj se lahko vključi vsak žalujoči, ko je minilo vsaj šest mesecev od izgube. Pred tem so možni osebni pogovori. Prijavljeni se zavežejo k rednemu obiskovanju srečanj, predpripravi na srečanja po prejetih navodilih ter k spoštovanju pravil skupine. Po zaključku tega programa se lahko pridružite skupini za žalujoče, ki prav tako deluje v okviru Ignacijevega doma.

Program vodi p. Ivan Platovnjak DJ, ki je na voljo tudi za podrobnejše informacije po mejlu ivan.platovnjak@rkc.si ali telefonu 051 613 373.

Za več info o izkušnji vodenja programa za žalujoče je na voljo znanstveni članek p. Ivana Platovnjaka DJ Kristjani smemo žalovati: spodbuda za pastoralo žalujočih.