Sveto pismo je resnično knjiga nad knjigami, brez primere v svetovni književnosti, ne le po razširjenosti v vseh jezikih, ponatisih in prodanih ali razdeljenih izvodih, ampak nedvomno tudi po vsebini. Po njem nam govori sam Bog in nam odkriva globine in smisel pravega življenja, ki je v osebnem odnosu z Njim, v Njegovi ljubezni in v ljubezni do bližnjih. Njegova Beseda je živa in vedno sveža, neizčrpen vir navdiha vsakomur, ki se ji približa s ponižnim in odprtim srcem preprostega otroka. Vedno je aktualna, njene obljube in napovedi se še vedno uresničujejo tudi v našem času. Zato se je ne naveličamo brati, jo celo častiti v našem bogoslužju in z njo prepevati in slaviti Boga. 

Da je delovanje naše biblične skupine smiselno osredotočeno, vsako akademsko leto kot voditelj izberem (lahko tudi na predlog enega od udeležencev) določene vsebine, ki jih bomo skupaj predelovali. Lahko je to branje in preučevanje ene (npr. Knjiga razodetja) ali več knjig Svetega pisma hkrati (npr. Pavlova pisma). Lahko je tudi več različnih odlomkov na določeno temo ali na določen način (npr. odkrivanje predpodob za Kristusa v Stari zavezi na način biblične tipologije). Pri tem se lahko povežem na kako predlogo, priročnik ali vsebine, ki so na razpolago na spletu (npr. Bible project na Youtube).

Načeloma se skupina srečuje v Ignacijevem domu duhovnosti vsak drugi in četrti ponedeljek v mesecu, od 19.30 do 21h. Pred vključitvijo nas kontaktirajte. Vabljeni!

Voditelj: p. mag. Mio Kekić DJ