Ta program je namenjen izpopolnjevanju slušateljev, ki so že obiskovali program Osnove duhovnosti in duhovnega spremljanja ali študijski program Teološke fakultete UL Duhovno izpopolnjevanje in so izbrani na osnovi predhodnega razgovora.
Gre predvsem za vaje iz posameznih prvin duhovnega spremljanja, od poslušanja, poteka pogovora, soočanja z morebitnimi ovirami in težavami v duhovnem spremljanju itd.
Ob koncu programa udeleženci prejmejo potrdilo in postanejo člani neformalnega združenja spremljevalcev v okviru Ignacijevega doma duhovnosti. Dom jim omogoča še nadaljnje izobraževanje z različnimi predavanji, ponuja pa tudi izkušnjo v vlogi duhovnega spremljevalca.

Program duhovnega spremljanja II vodi p. Janez Poljanšek DJ s sodelavci. Srečanja potekajo vsakih 14 dni po 2 uri.