Duhovnost je stvar duha, je iskanje lepega, dobrega in pomenljivega. Krščanska duhovnost, na katero se osredotoča naš izobraževalni program, pomeni življenje v Svetem Duhu. V programu se poglabljamo v skrivnosti molitve, Božje besede, pristnih medsebojnih odnosov – v vse, kar je povezano z dostojanstvom Božjih otrok, ki smo ga prejeli s krstom. Pomoč na poti duhovne rasti je med drugim duhovno spremljanje. To je dragocena služba (služenje) v Cerkvi. Udeleženci programa se bodo dotaknili tudi osnov duhovnega spremljanja, da bi lahko postali dobri sopotniki bratom in sestram v veri. Udeleženci izdelajo krajšo seminarsko nalogo.

Program obsega naslednje vsebine:

  • Temelji krščanske duhovnosti, 18 ur (p. Milan Bizant DJ)
  • Uvajanje v Sveto pismo, 18 ur (p. Mio Kekić DJ, voditelj programa od 2018)
  • Odnos, temelj duhovnega spremljanja, 9 ur (ga. Sonja Pungertnik)
  • Duhovno spremljanje skupin, 6 ur (p. Janez Poljanšek DJ)
  • Duhovno spremljanje v zgodovini Cerkve, 6 ur (p. Ivan Platovnjak DJ)
  • Osnove duhovnega spremljanja, 18 ur (p. Janez Poljanšek DJ)
  • Osnove razločevanja, 18 ur (p. Mio Kekić DJ)

Izvajanje: po 3 šolske ure, 1x tedensko, v popoldanskih urah