Ekipa – o nas

Ignacijev dom duhovnosti (IDD) je ustanova Družbe Jezusove, deluje pod okriljem Zavoda sv. Ignacija (ZSI). Dom upravljajo jezuiti iz skupnosti sv. Jožefa:

 • dr. p. David Bresciani, ravnatelj IDD,
 • dr. p. Ivan Platovnjak, direktor ZSI,
 • dr. p. Viljem Lovše,
 • dr. p. Jože Roblek,
 • mag. p. Janez Poljanšek,
 • ter sodelavci in prostovoljci.

p. David Bresciani, DJ

davidKratka biografija:

Rodil sem se v Italiji, v Gorici, leta 1969. Vstopil sem v Družbo Jezusovo leta 1990 in bil posvečen v Gorici leta 1999. Študij teologije sem začel v Ljubljani in ga nato nadaljeval v Rimu, kjer sem diplomiral na Papeški Univerzi Gregoriani.  Po opravljeni diplomi sem nadaljeval študij na jezuitski teološki fakulteti v Parizu. Tam sem dokončal študij magisterija. Nato sem več let deloval v Ljubljani kot kaplan v Župniji Ljubljana-Dravlje. To so bila leta bogate pastoralne izkušnje. Iz Dravelj sem se preselil v Rim v Center Aletti, kjer sem več let deloval kot minister in vice-rektor te jezuitske ustanove. V tem obdobju sem tudi doktoriral iz zakramentalne in dogmatske teologije na papeški univerzi Sv. Anselma v Rimu. Spomladi l. 2013 sem postal član jezuitske skupnosti sv. Jožefa v Ljubljani in sem vključen predvsem v program IDD-ja.

Kontakt: david.bresciani@rkc.si, 051 322 928

p. Ivan Platovnjak, DJ

evening formal dresses 2016Kratka biografija:

Rodil sem se 27. maja 1963 v Celju. Mladost sem preživel v okolici Laškega. Diplomiral sem na Teološki fakulteti v Ljubljani in bil posvečen v Mariboru l. 1989. Kaplanoval sem v različnih župnijah tedanje Mariborske škofije. Duhovnost sem študiral na Inštitutu za krščansko duhovnost Katoliške bogoslovne fakultete na Univerzi v Zagrebu (1992-1994). Študij duhovne teologije sem nadaljeval v letih 1997-2000 na Inštitutu za duhovnost Papeške Univerze Gregoriana v Rimu, kjer sem l. 2001 doktoriral s tezo: Lo sviluppo della dottrina conciliare circa la direzione spirituale nelle tre ultime esortazioni apostoliche post-sinodali (1962-1996). Po vrnitvi iz Rima sem bil tri leta spiritual v Slomškovem malem semenišču. Začel sem tudi poučevati Duhovno teologijo na Teološki fakulteti v Ljubljani, kjer sem od 2003 docent za duhovno teologijo. L. 2005 sem vstopil v noviciat Družbe Jezusove in dve leti kasneje opravil prve zaobljube pri sv. Jožefu v Ljubljani, kjer sedaj tudi živim in opravljam različne dejavnosti.

Področja dela:

 • preučevanje osnov krščanske duhovnosti ter duhovnosti duhovnikov, oseb posvečenega življenja in laikov (še posebej zakoncev in družine);
 • predavanje na Teološki fakulteti in koordinacija enoletnega podiplomskega programa Duhovno izpopolnjevanje;
 • duhovni asistent za laiške teologe na Teološki fakulteti;
 • duhovno spremljanje posameznikov in skupin (še posebej zakonskih v okviru Najina pot in Družina in življenje);
 • celostna duhovna formacija, uvajanje v duhovno življenje in vodenje (ignacijanskih) duhovnih vaj;
 • formacija duhovnih spremljevalcev in voditeljev duhovnih vaj;
 • pisanje različnih znanstvenih člankov s področja duhovne teologije in poljubnih strokovnih člankov v različnih revijah Božje okolje, Cerkev v sedanjem svetu, Beseda med nami, Naša kateheza, Tretji dan, Družina in Življenje, Družina itd.

Področja odgovornosti v ZSI:

  • direktor ZSI

Kontakt: ivan.platovnjak@rkc.si, 051 613 373

p. Viljem Lovše, DJ

Kratka biografija:

Rodil sem se istega leta, kot se je začel Drugi vatikanski koncil, 8. junija 1962. Po srednji strojni tehnični šoli v Ljubljani sem se na evharističnem kongresu v Lurdu odločil za duhovniški poklic. Po služenju vojaškega roka sem bil dve leti v ljubljanskem bogoslovju in študiral na Teološki fakulteti, potem pa vstopil k jezuitom. Po noviciatu v Mariboru so me poslali v Rim. Tam sem najprej študiral družbeno obveščanje in delal na Radiu Vatikan kot redaktor in bralec. Nato sem nadaljeval z osnovnim študijem teologije na Gregorijanski papeški univerzi. Iz tega časa so mi najbolj pri srcu osebna srečanja s papežem Janezom Pavlom II. Enkrat sem mu pomagal tudi pri učenju branja slovenščine. Leta 1992 sem bil v Rimu v jezuitski cerkvi Al Gesu posvečen v diakona. 29. junija istega leta pa me je pokojni nadškof dr. Alojzij Šuštar v Ljubljani posvetil v duhovnika. Novo mašo sem daroval 12. julija Mengšu. Dogodek je še posebej zaznamovala mamina smrt. Dve leti sem deloval kot kaplan v Dravljah, štiri leta pa opravljal tudi službo duhovnega asistenta slovenske Skupnosti krščanskega življenja. Podiplomski študij duhovne teologije sem opravil v Madridu v Španiji, kjer sem magistriral na temo Vzgoja želje v Duhovnih vajah sv. Ignacija Lojolskega in doktoriral na temo Pogovor za razločevanje in odločanje (Conversar para discernir y deliberar). Po zaključku študija sem bil duhovni asistent Društva katoliških pedagogov Slovenije in Gibanja za življenje.

Področje delovanja:

 • vodi ljudske misijone in ignacijanske duhovne vaje;
 • duhovno spremlja številne posameznike;
 • spremlja skupino za samopomoč ločenih in razvezanih v Cerkvi z imenom SRCE; eno zakonsko skupino Najina pot;
 • vodi in poučuje na izobraževalnem programu Duhovno spremljanje znotraj IDD;
 • pri Škofijskem uradu za družino vodim odbor za družine v posebnih okoliščinah;
 • svoja razmišljanja objavlja v revijah Vzgoja, Božje Okolje, Družina, Prijatelj, Naša kateheza in Cerkev v sedanjem svetu;
 • sodeluje pri oddajah na RTV Slovenija (o postu in o ločenih). Tri leta je pripravljal duhovne misli ob nedeljskih berilih, ki jih je bilo mogoče slišati na Vatikanskem radiu in Radiu Ognjišče vsako soboto.
 • ima svoj blog: http://jn159.wordpress.com/

Področja odgovornosti znotraj ZSI:

  • vodi Izobraževalni program IDD
  • duhovni asistent skupine SRCE
  • vodi Može sv. Jožefa

Kontakt: viljem.lovse@rkc.si, 041 632 626

p. Jože Roblek, DJ

Kratka biografija:

Doma je z Gorenjskega, iz Bašlja pri Preddvoru. Po maturi je vstopil v bogoslovje ljubljanske nadškofije, nekaj let pozneje pa je bil sprejet v noviciat Družbe Jezusove. Filozofijo in teologijo je študiral v Ljubljani, Zagrebu in Innsbrucku. Za duhovnika je bil posvečen v Ljubljani leta 1970. Na Teološki fakulteti v Ljubljani je leta 1977 doktoriral iz duhovne teologije. Od leta 1971 dalje je opravljal različne naloge: bil je vzgojitelj v malem semenišču Družbe Jezusove, magister novincev in spiritual v ljubljanskem bogoslovju. Kot član ekipe Ignacijevega doma vodi ignacijanske duhovne vaje in je duhovni spremljevalec ter svetovalec v duhovnih zadevah. Zanima ga področje duhovnosti, pa ne samo krščanske.

 Kontakt: joze.roblek@rkc.si, 041 942 120

p. Janez Poljanšek, DJ

Kratka biografija:poljansek_j

Doma je iz Srednje vasi pri Kamniku. Po maturi je študiral filozofijo v Ljubljani, teologijo v Dublinu na Irskem in bil leta 1987 posvečen v duhovnika. Prva duhovniška služba ga je vodila v Ljubljano Dravlje. Po podiplomskem študiju biblične teologije v Rimu je postal magister novincev v Mariboru in nato provincial Slovenske province Družbe Jezusove. Leta 2009 je postal rektor jezuitskega mednarodnega bogoslovja del Gesù.

Kontakt: janez.poljansek@rkc.si, 051 227 463