Ekipa – o nas

Ignacijev dom duhovnosti (IDD) je ustanova Družbe Jezusove, deluje pod okriljem Zavoda sv. Ignacija (ZSI). Dom upravljajo jezuiti iz skupnosti sv. Jožefa:

 • dr. p. Ivan Platovnjak, direktor ZSI,
 • dr. p. Jože Roblek,
 • mag. p. Janez Poljanšek,
 • p. Mio Kekić,
 • p. Tomaž Mikuš
 • ter sodelavci in prostovoljci.

p. Ivan Platovnjak, DJ

evening formal dresses 2016Kratka biografija:

Rodil sem se 27. maja 1963 v Celju. Mladost sem preživel v okolici Laškega. Diplomiral sem na Teološki fakulteti v Ljubljani in bil posvečen v Mariboru l. 1989. Kaplanoval sem v različnih župnijah tedanje Mariborske škofije. Duhovnost sem študiral na Inštitutu za krščansko duhovnost Katoliške bogoslovne fakultete na Univerzi v Zagrebu (1992-1994). Študij duhovne teologije sem nadaljeval v letih 1997-2000 na Inštitutu za duhovnost Papeške Univerze Gregoriana v Rimu, kjer sem l. 2001 doktoriral s tezo: Lo sviluppo della dottrina conciliare circa la direzione spirituale nelle tre ultime esortazioni apostoliche post-sinodali (1962-1996). Po vrnitvi iz Rima sem bil tri leta spiritual v Slomškovem malem semenišču. Začel sem tudi poučevati Duhovno teologijo na Teološki fakulteti v Ljubljani, kjer sem od 2003 docent za duhovno teologijo. L. 2005 sem vstopil v noviciat Družbe Jezusove in dve leti kasneje opravil prve zaobljube pri sv. Jožefu v Ljubljani, kjer sedaj tudi živim in opravljam različne dejavnosti.

Področja dela:

 • preučevanje osnov krščanske duhovnosti ter duhovnosti duhovnikov, oseb posvečenega življenja in laikov (še posebej zakoncev in družine);
 • predavanje na Teološki fakulteti in koordinacija enoletnega podiplomskega programa Duhovno izpopolnjevanje;
 • duhovni asistent za laiške teologe na Teološki fakulteti;
 • duhovno spremljanje posameznikov in skupin (še posebej zakonskih v okviru Najina pot in Družina in življenje);
 • celostna duhovna formacija, uvajanje v duhovno življenje in vodenje (ignacijanskih) duhovnih vaj;
 • formacija duhovnih spremljevalcev in voditeljev duhovnih vaj;
 • pisanje različnih znanstvenih člankov s področja duhovne teologije in poljubnih strokovnih člankov v različnih revijah Božje okolje, Cerkev v sedanjem svetu, Beseda med nami, Naša kateheza, Tretji dan, Družina in Življenje, Družina itd.

Področja odgovornosti v ZSI:

  • direktor ZSI

Kontakt: ivan.platovnjak@rkc.si, 051 613 373

 

p. Jože Roblek, DJ

Kratka biografija:

Doma je z Gorenjskega, iz Bašlja pri Preddvoru. Po maturi je vstopil v bogoslovje ljubljanske nadškofije, nekaj let pozneje pa je bil sprejet v noviciat Družbe Jezusove. Filozofijo in teologijo je študiral v Ljubljani, Zagrebu in Innsbrucku. Za duhovnika je bil posvečen v Ljubljani leta 1970. Na Teološki fakulteti v Ljubljani je leta 1977 doktoriral iz duhovne teologije. Od leta 1971 dalje je opravljal različne naloge: bil je vzgojitelj v malem semenišču Družbe Jezusove, magister novincev in spiritual v ljubljanskem bogoslovju. Kot član ekipe Ignacijevega doma vodi ignacijanske duhovne vaje in je duhovni spremljevalec ter svetovalec v duhovnih zadevah. Zanima ga področje duhovnosti, pa ne samo krščanske.

Kontakt: joze.roblek@rkc.si, 041 942 120

 

p. Janez Poljanšek, DJ

Kratka biografija:poljansek_j

Doma je iz Srednje vasi pri Kamniku. Po maturi je študiral filozofijo v Ljubljani, teologijo v Dublinu na Irskem in bil leta 1987 posvečen v duhovnika. Prva duhovniška služba ga je vodila v Ljubljano Dravlje. Po podiplomskem študiju biblične teologije v Rimu je postal magister novincev v Mariboru in nato provincial Slovenske province Družbe Jezusove. Leta 2009 je postal rektor jezuitskega mednarodnega bogoslovja del Gesù.

Kontakt: janez.poljansek@rkc.si, 051 227 463

 

 

p. Mio Kekić, DJ

p. Miodrag KekićKratka biografija:

Rojen v Kopru 1966 je z mlajšim bratom odraščal v delavski družini hrvaških staršev v Izoli in Portorožu. Po srednji zdravstveni šoli v Piranu in služenju vojaškega roka v tedanji JLA v Prištini, je vstopil v jezuitski noviciat v Mariboru. Dvoletni študij filozofije je opravil na ljubljanski teološki fakulteti in bil nato dve leti katehet na župniji Ljubljana Dravlje. Triletni študij teologije je opravil v Frankfurtu in bil po duhovniškem posvečenju pet let kaplan v Dravljah. V Parizu je magistriral iz biblične teologije na temo ‘Vloga Svetega Duha v Apostolskih delih’. Duhovniško delo je naslednja tri leta nadaljeval kot kaplan na podeželski župniji v Zambiji. Leta 2006 se je vrnil v Slovenijo. Prvenstveno je nato deloval kot duhovni asistent Katoliške karizmatične prenove v ljubljanski nadškofiji, sicer pa še predaval o evangelijih in Pavlovih pismih na Šoli za poslanstvo. Od leta 2011 je bil ponovno kaplan v župniji Ljubljana Dravlje. Jeseni 2016 se je vrnil v skupnost pri sv.Jožefu in sedaj deluje v jezuitski ekipi Ignacijevega doma duhovnosti. Vodi duhovne vaje in je duhovni spremljevalec. Spremlja skupino za ovdovele in eno zakonsko skupino, vodi biblično skupino in prevaja za spletno stran Pristan Duha ter predava o osnovah Svetega pisma. Rad tudi pomaga na župnijah, ko prosijo za pomoč. Rad gre v naravo, igra nogomet (duhovniška reprezentanca Slovenije), zabrenka na kitaro in uživa v dobri glasbi, filmih in humorju.

Kontakt: mio.kekic1@gmail.com, 031 368 769

 

p. Tomaž Mikuš, DJ

p. Tomaž MikušKratka biografija:

Rodil se je leta 1969 v vasici Gore nad Idrijo. Njegov prvi poklic je bil metalurški tehnik, po služenju vojaškega roka v Nikšiću pa je nadaljeval s študijem metalurgije na Univerzi v Ljubljani. V času študija je bil aktiven član Združenja katoliških študentov in Študentske organizacije v Ljubljani, dejaven pa je bil tudi na področju organiziranja družabnih prireditev in pri ustanavljanju Katoliškega gledališča. Leta 1994 se je na Dunaju odločil, da postane duhovnik in čez eno leto pričel s študijem teologije kot bogoslovec koprske škofije. Po končani diplomi študija metalurgije je septembra 1996 vstopil v noviciat v Mariboru. Jezuitsko formacijo je nadaljeval s študijem filozofije v Padovi, ki ga je zaključil z diplomskim delom o Mojstru Eckhartu. Po dvoletni pastoralni praksi v Duhovnem središču svetega Jožefa v Ljubljani je odšel na študij teologije v Dublin, kjer je opravil tudi dvoletni tečaj usposabljanja za duhovnega spremljevalca. Po duhovniškem posvečenju leta 2005 je prevzel vodenje MIC-a – Mladinskega informacijskega centra, kjer je pričel s projektom mednarodnega skupinskega prostovoljstva POTA in delavnicami za mlade Zakaj bi bil luzer, če si lahko faca. Nato je dve leti deloval kot študentski duhovnik v Ljubljani in delegat za univerzitetno pastoralo v Sloveniji. Po dveh letih je postal minister Skupnosti in Duhovnega središča sv. Jožefa, vodil obnovo prostorov za potrebe MIC-a in postavil temelje za Multimedijski center, ki je danes del Socialne akademije. Vodil je duhovne vaje za mlade, Vikend pripravo na zakon ter seminarje in tečaje s področja duhovne in osebnostne rasti. Leta 2010 se je pridružil jezuitski ekipi v domu duhovnih vaj Sv. Ignacija, kjer je sodeloval pri novih programih, obenem pa skrbel za angleško govorečo skupnost v Ljubljani. Leta 2013/14 je v Dublinu opravil podiplomski program Vodenje in pastoralna oskrba. Leta 2014/15 je naredil tretjo probacijo v Dublinu, nato pa je prevzel službo študentskega duhovnika v Mariboru. Sedaj je minister v skupnosti sv. Jožefa, duhovni asistent skupnosti za razvezane Srce, sodeluje pri duhovnih vajah Rahelin vinograd, za žene in može, ki trpijo za travmo splava in vodi še druge programe in duhovne vaje.

Kontakt: tomaz.mikus@gmail.com, 064 178 014