Kako naj današnji človek, prepuščen lastni presoji in rešen zavezujočih norm, razlikuje dobro od zla, to, kar ga vodi v domovino njegovega hrepenenja, od tistega, kar ga vodi v tragični brodolom?
Razločevati in se odločati je umetnost in kot taka tudi določena tehnika. Nauči se je lahko vsak, ki si prizadeva in vadi.
RAZLOČEVANJE: urok ali čar?
Pripovedujejo, da so sirene lepe, prelepe demonske prebivalke otoka na zahodu velikih voda, napol ženske in na pol ptice, z urokom svojega petja zapeljevale mornarje, ki so morali pluti skozi tamkajšnjo mornarsko ožino. Mornarji se jim niso mogli upreti in vsi so morali umreti, ko so se njihove ladje razbile ob pečinah.
Ko se je Odisej vračal domov, je svoje tovariše hotel obvarovati pred njihovo zapeljivostjo tako, da jim je zamašil ušesa z voskom, da jih ne bi slišali. Sebe pa je dal čvrsto privezati k jamboru, da bi lahko slišal njihov glas brez usodnih posledic.
Orfej pa je ravnal drugače. Zapel je tako lepo, da je očaral sirene; onemele so in okamenele …

Avtor: Fausti, Silvano
Naslov: Priložnost ali skušnjava?: umetnost razločevanja in odločanja
Število strani: 174
Založba: Župnijski urad Ljubljana-Dravlje
Leto izdaje: 2000
Teme: razločevanje, vstopi v svojo notranjost, opazuj se, razpoznaj se, odločaj sam