Kako ostati s Kristusom? Pasti in stranpota, duhovni boj posameznika in občestva na tej poti.

Razločevanje je stvarnost odnosa, naučiti se razbrati, kako se mi Bog podarja in me rešuje. Duhovni učitelji razlikujejo dve fazi razločevanja: prvo fazo očiščevanja, ki vodi človeka k pristnemu spoznavanju sebe v Bogu in Boga v svoji preteklosti, in drugo fazo, v kateri postane razločevanje stalna drža.

Avtor: Rupnik, Marko Ivan
Naslov: Razločevanje. Drugi del: kako ostati s Kristusom
Število strani: 142
Založba: Župnijski urad Ljubljana-Dravlje
Leto izdaje: 2002