Kako ostati s Kristusom? Pasti in stranpota, duhovni boj posameznika in občestva na tej poti.
Razločevanje je stvarnost odnosa, naučiti se razbrati, kako se mi Bog podarja in me rešuje.

Knjiga Razločevanje govori o prvem delu razločevanja duhov, o očiščevanju srca. Gre za spoznanje sebe v Bogu in Boga v svojem življenju. Doživetje božjega usmiljenja, odpuščanja, je najbolj zanesljiva izkušnja Boga – to je tisti okus po Bogu, ki ga človek več ne pozabi in mu postane neomajna trdnost bodočega iskanja.

Avtor: Rupnik, Marko Ivan
Naslov: Razločevanje. Prvi del: doseči okušanje Boga
Število strani: 104
Založba: Župnijski urad Ljubljana-Dravlje
Leto izdaje: 2001