Program Dnevnik hvaležnosti je osnovan na Božji besedi, ki na mnogih mestih govori o Božjih darovih v stvarstvu in še posebej v osebni zgodovini. Pri tem gre za to, da vsakdo sam napiše svoje hvaležno spominjanje za prejete darove. Izkušnja govori, da ko se človek začne zahvaljevati in ima za to dovolj časa, se kar sam od sebe odpira horizont prepoznavanja in zavedanja prejetih darov. Kako dobro naredi, ko imaš dovolj časa, da greš skozi osebno zgodovino, od mladosti dalje, skozi leta šolanja in naprej – vse do sedanjega trenutka! Od pogleda na izvorno družino, prijateljstva, do dogodkov na življenjski poti. Gledajoč nazaj izkusiš lahko tudi drugačen pogled na kakšno preizkušnjo v življenju; na kak težji prehod, obdobje ali situacijo, ko je bilo težko – obenem pa bilo prav to očiščevanje in poglabljanje.

Skupaj bomo šli po vseh teh korakih. Sad tega spominjanja je rastoča hvaležnost v srcu – in to ne le za tisto, kar je samo po sebi lepo in dobro, pač pa celo za tisto, kar je bilo težko in naporno.

Način dela
V programu gre za osebno molitev ob Božji besedi ter za osebno delo – molitveno spominjanje. Del programa bo zato potekal v tišini.

Skupno obhajanje evharistije (izraz evharistija dejansko pomeni ‘zahvala’) je polnost dinamike tega programa.

Na programu se bomo učili tudi načina, kako voditi dnevnik hvaležnosti v prihodnosti, v vsakdanjem življenju.

Program je namenjen vsem, ki si želijo vzeti čas za poglabljanje hvaležnosti skozi spominjanje življenjske zgodbe v luči prejetih darov, kjer je vključen tudi kakšen naporen korak ali težavno področje, saj marsikdaj prav tam prejmemo tiste darove, ki jih sicer ne moremo.

Program je namenjen vsem starostnim stopnjam (od končane osnovne šole dalje).