Oseba je povsem individualno spremljana in ni kakih skupnih navodil.