Zaobjamejo skupaj v enem kosu vso pot, kot jo podaja sv. Ignacij.