30-dnevne ignacijanske duhovne vaje

30-dnevne ignacijanske duhovne vaje imajo jasno dinamiko in strukturo. Zaobjemajo štiri sklope, tedne. Potekajo v tišini, ob premišljevanju Božje besede in drugih vaj (npr. kontemplacija, eksamen, refleksija …) in z vsakodnevnim pogovorom z voditeljem duhovnih vaj. Vse to omogoča, da bolje spoznamo sami sebe, se globlje srečamo z Bogom in zgradimo osebni odnos z njim. Pridemo do notranje svobode, v kateri zmoremo uporabljati vse stvari toliko, kolikor nam pomagajo v večji meri živeti Božjo ljubezen in način življenja, za katerega smo se odločili v Kristusovem Duhu. V duhovnih vajah je velik poudarek na razločevanju duhov in Božje volje.

Komu so namenjene? 30-dnevne ignacijanske duhovne vaje so namenjene vsakemu človeku, ki želi poglobiti osebni odnos z Bogom in urediti svoje življenje in ima vsaj 20 let. Za tistega, ki želi resnično vstopiti v duhovne vaje, ni dovolj le dobra volja in želja, temveč mora imeti vsaj nekaj izkušenj iz opravljenih 5- ali 8-dnevnih ignacijanskih duhovnih vaj. Prav tako je prav, da se prej sreča in pogovori z voditeljem teh duhovnih vaj in se z njim tudi zanje dogovori.

 

ODMEVI O PRETEKLIH IZKUŠNJAH:

“V tridesetih dneh se vedno nekaj zgodi v srcu: rast v bližini in zaupljivem odnosu z Bogom, sprava s preteklostjo in rast v zaupanju glede prihodnosti, očiščenje namenov v poslanstvu v Cerkvi, družini, redovni skupnosti. Ker so duhovne vaje osebno spremljane, vsakdo dela po svojih močeh in sposobnostih, v skladu s spodbudami Svetega Duha. Mesečne duhovne vaje so končno obogatitev tudi za voditelja duhovnih vaj.”