Oblike, ki imajo letni cikel, običajno trajajo od septembra do junija (okoli 30 tednov). Če trajajo več kot eno leto, se nadaljujejo septembra z naslednjim ciklom.