„Svet bo rešila lepota,“ je zapisal veliki ruski pisatelj Dostojevski. Duhovni vikendi ob umetnosti želijo pomagati udeležencem programov, da jim Bog spregovori na večplastni način, ki ga umetnost omogoča. Stvarnikova lepota se razodeva po velikih stvaritvah ljudi (filmi, literatura, slikarstvo, glasba itd.), ki s svojimi deli pomagajo vstopati v globine te lepote.

a) Duhovni vikendi ob filmu
Običajno se ustavljamo ob filmih velikega ruskega režiserja Andreja Tarkovskega. Najprej gledamo film po delih, da je vmes čas za refleksijo, razlago, molitev in premislek ob videnem, na koncu pa pogledamo film še v celoti. Udeleženci programa si podelijo tudi svoje poglede in vtise o filmu, veseli pa so seveda tudi ozračja tišine in zbranosti, v katerem poteka druženje. Meditativni jutranji sprehod, priložnost za spoved in sv. maša še dodatno obogatita srečanje.

 b) Duhovni vikendi ob literaturi
Med literati je najpogostejši ruski pisatelj Fjodor M. Dostojevski. Vsakič vzamemo en njegov roman ali pa temo, ki se pojavlja v več njegovih delih. Predhodno branje oz. poznavanje romanov ni potrebno. Program poteka v ozračju tišine in zbranosti, z možnostjo za osebno molitev, spoved in refleksijo ter skupno podelitev tega, kar je vsakega udeleženca nagovorilo. Jutranji molitveni sprehod in sv. maša vse to še bolj povežeta v eno.

Programe pripravlja in vodi p. Janez Poljanšek.