Namen tej vaj je spoznati značilnosti ignacijanskih DV (načini molitve, refleksija oz. pregled molitve, eksamen oz. molitveni pregled dneva, uvod v razločevanje duhov, itd.).