Sredini duhovni večeri nam s predavanji, pogovornimi večeri in vajami molitve približujejo lik in duhovnost sv. Ignacija Lojolskega. Njegova duhovna pot – od spreobrnjenja pred 500 leti do ustanovitve Družbe Jezusove in nastanka nekaterih njegovih spisov (Avtobiografija, Duhovni dnevnik, jezuitske Konstitucije, pisma) – je navdih in spodbuda tudi nam, ki smo še na poti spreobrnjenja in poslanstva v današnji Cerkvi in svetu.

Sredini duhovni večeri so potekali vsako sredo ob 20. uri, od oktobra 2021 do maja 2022. Prvo in tretjo sredo v mesecu so sv. Ignacija skozi predavanja predstavljali jezuiti. Vsak drugi sredin večer v mesecu je bil posvečen izkušnji ignacijanske meditacije pod naslovom Ignacij nas uči moliti. Skupaj vstopamo v eno od znamenitih Ignacijevih meditacij ali kontemplacij, kot jih predlaga v svoji knjižici Duhovne vaje. Četrti sredin večer smo ignacijevo dediščino spoznavali preko pričevanj in pogovora z gosti.
 
Vsa Sredine duhovne večere najdete na podkastu Ignacijevega doma duhovnosti.

KOLEDAR SREČANJ
6. oktober
Predavanje: Ignacij Lojolski – kdo si ti?
P. Janez Poljanšek DJ

13. oktober
Vodena molitev: Meditacija o prvem, drugem in tretjem grehu (DV 45)
P. Mio Kekić DJ

20. oktober
Predavanje: Ignacij – vitez, vojak ali …?
P. Rok Bečan DJ

27. oktober
Pogovorni večer: “Ali bo Sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji?” Lk 18, 8
Gostje večera: Ksenija Valenčič in Jovan Lukovac

3. november
Predavanje: „Kot učitelj z otrokom …“ – kako je Bog vzgajal Ignacija?
P. Ivan Platovnjak DJ

10. november
Vodena molitev: Meditacija o pozivu zemeljskega in večnega kralja (DV 91)
P. Mio Kekić DJ

17. november
Predavanje: Ignacij spreobrnjenec – kako se je ves predal Bogu?
P. Damjan Ristić DJ

24. november
Pogovorni večer: “Šel je vase” Lk 15, 17
Gosta večera bosta p. Milan Bizant DJ in Brane Petek.

1. december
Predavanje: Od mule do papeža – Ignacijev dar razločevanja
p. Milan Žust DJ

8. december
Vodena molitev: Kontemplacija o učlovečenju Božjega Sina (DV 101)
P. Mio Kekić DJ

15. december
Predavanje: Videti vse novo v Kristusu – Ignacij mistik
P. Mio Kekić DJ

22. december
Pogovorni večer: “Ker niso imeli daru razločevanja, so se zelo oddaljili od Boga” (Anton Puščavnik)
Gostji večera: s. Veronika Verbič in Marija Boltar Šavli

5. januar
Predavanje: Ignacijevo popolno zaupanje v Boga in uporaba naravnih sredstev – od začetne okornosti do integracije
P. Milan Bizant DJ

12. januar
Vodena molitev: Meditacija o dveh zastavah (DV 136)
P. Mio Kekić DJ

19. januar
Predavanje: Ignacij in umetnost duhovnega spremljanja
P. Ivan Bresciani DJ

26. januar
Pogovorni večer: “Pomagal je nekaterim, ki so prihajali na pogovor o duhovnih stvareh” (Ignacijeva avtobiografija, 26)

2. februar
Predavanje: Ignacij – prijatelj ubogih
P. Robin Schweiger DJ

9. februar
Vodena molitev: Meditacija o treh vrstah ljudi (DV 149)
P. Mio Kekić DJ

16. februar
Predavanje: „Pod duhovnimi vajami razumemo…“ – ignacijanski načini molitve
P. Miran Žvanut DJ

23. februar
Pogovorni večer: Hoditi z ubogimi
Gostji večera bosta Jana Lampe in Manca Kastelic

2. marec
Predavanje: A M D G – vse v večjo Božjo slavo: temelj ignacijanske duhovnosti
P. David Bresciani DJ

9. marec
Vodena molitev: Meditacija o treh vrstah ponižnosti (DV 164)
P. Mio Kekić DJ

16. marec
Predavanje: Iskati in najti Boga v vsem – to nam priporoča sv. Ignacij
P. Franc Kejžar DJ

23. marec
Pogovorni večer: “S pomočjo duhovnih vaj jih je pridobil za službo Bogu” (Ignacijeva avtobiografija 82). Gostji večera sta Meta Horvat Fajdiga in Barbara Wohinz.

6. april
Predavanje: Ignacij in vloga želja v duhovnem življenju
P. Vili Lovše DJ

13. april
Vodena molitev: Kontemplacija Jezusovega križanja (DV 164)
P. Mio Kekić DJ

20. april
Predavanje: Prijatelji v Gospodu – zgodba prvih jezuitov
Sh. Janez Gorenc DJ

27. april
Pogovorni večer: Laudato si’ – skrb za skupni dom

4. maj
Predavanje: Ignacij in Cerkev
P. Marko Rupnik DJ

11. maj
Vodena molitev: Kontemplacija Jezusovega vstajenja (DV 218)
P. Mio Kekić DJ

18. maj
Predavanje: Ignacij, šolstvo in ignacijanska pedagogika
P. Silvo Šinkovec DJ

V izkušnjo ignacijanske molitve nas je popeljal p. Mio Kekić, pogovore z gosti pa je povezovala ga. Sonja Pungertnik.